Çarlık Dumasında Bolşevikler- A. Y. Badayev

“A. Y. Badayev’in Çarlık Dumasında Bolşevikler (Bolsheviks in the Tsarist Duma) adlı kitabı, 1912 yılında Devlet Duması’na seçilmelerinden 1914 yılında savaşın başlamasından birkaç ay sonra Sibirya’ya sürgüne gönderilmelerine kadarki süreçte Bolşevik vekillerin faaliyetlerini anlatıyor. Kitabın yazarı Badayev, bu altı Bolşevikten biri. Badayev’in kitabının önemi yalnızca Duma deneyimine ilişkin zengin dersler içermesinde değil, aynı zamanda Çarlık rejiminin çürümesini ve onu alaşağı edecek olan işçi sınıfı hareketinin gelişimini olanca çıplaklığıyla yansıtmasında, “gideni ve gelmekte olanı” anlatmasında yatıyor.

Çarlık rejiminin olağanüstü baskı ve engellemelerine rağmen, işçi sınıfının oy hakkının kısıtlanmış olmasına rağmen Bolşevikler, 1912 yılındaki Duma seçimlerine katıldılar ve 6 işçiyi Duma’ya göndermeyi başardılar.
Ekim Devrimi’ni örgütleyecek olan Bolşeviklerin, çarlık rejiminin temel kurumlarından biri olan Duma seçimlerine katılmaları ve Duma’ya temsilci göndermeleri ilk bakışta bir çelişki gibi görünebilir. Ama, Bolşevikler Duma’daki faaliyetleri başlı başına bir amaç olarak görmüyor, tam tersine işçi sınıfı hareketinin öncüsü olan partinin faaliyetlerinin bir parçası olarak ele alıyorlardı. Bolşevikler, Duma’yı, çürümüş çarlık rejimini teşhir etmenin ve işçi sınıfı hareketini güçlendirmenin bir aracı olarak kullandılar.” Tanıtım Yazısı

Kitabın Künyesi
Çarlık Dumasında Bolşevikler
(Bolsheviks in the Tsarist Duma)
A.Y. Badayev
Evrensel Basım Yayın
Çeviren: Bülent Daş, Meral Oral
Baskı Tarihi: 1999
288 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here