Deneme Üzerine Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması – Gürsel Aytaç

Gürsel Aytaç, bu kitabında dünya edebiyatında bir edebî tür olarak denemenin doğuşunu, gelişimini; geleneksel ve modern boyutlarıyla Alman ve Türk edebiyatlarındaki serüvenini irdeliyor, karşılaştırmalar yapıyor. Türün kurucusu kabul edilen Montaigne Bacon’dan başlayıp Almancada Lessing, Herder, Gorthe, Th Mann ve Heinrich Mann, Musil, Benjamin gibi önemli denemecilerle deneme türünü, Alman kültür coğrafyasında 20. yüzyıla kadar izliyor: Bu dikkat 2003 yılına kadar yayımlanan incelemeleri kapsayacak şekilde günümüze uzanıyor.
Deneme Üzerine Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması, denemeye dair, deneme tadında bir kitap her şeyden önce. Ayrıca karşılaştırmalı edebiyat, dahası inceleme…
(Arka Kapak)

“Edebiyat öncelikle anadil ve ulusal kültür kökenlidir. Ama yazarların, şairlerin yetişme süreçlerinde ve olgunluk dönemlerinde orijinallerinden ya da çevirilerinden okuyup etkilendikleri veya en azından esinlendikleri yabancı yazarlar, şairler vardır. Karşılaştırmalı edebiyatın işlevi farklı dillerde yazılmış iki eseri konu, düşünce ya da biçim bakımından incelemek, ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit etmek, nedenleri üzerine yorumlar getirmektir.”
Gürsel Aytaç

Kitabın künyesi
Deneme Üzerine Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması,
Gürsel Aytaç,
Hece Yayınları,
2007
244 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir