Devlet Tartışmaları / Marksist Bir Devlet Kuramına Doğru – Simon Clarke

Devlet Tartışmaları / Marksist Bir Devlet Kuramına Doğru adlı bu derlemede yer alan bildiriler kapitalist devlete yönelik belli bir yaklaşımı ortaya koymaktadır; bu yaklaşım 1970’lerde Sosyalist İktisatçılar Konferansı’nın (CSE) çalışma grupları içerisinde geliştirilmiştir. Söz konusu bildiriler toplu müzakerelerden yola çıkılarak hazırlanmışsa da, CSE içindeki ve hatta ilgili çalışma grupları içindeki bir uzlaşmayı ifade etmekten uzaktır. Bu bildirilerin seçilme nedeni de CSE içerisinde yürütülen çalışmaların tipik birer yansıması olmaları değil, devlet konusunda ayrıcalıklı bir kuramsal yaklaşım sergilemeleridir.
(Arka Kapak’tan)

Simon Clarke, Warwick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü?nde profesördür. Kitapları arasında Marx, Marginalism and Modern Sociology; Keynasianism, Monetarism and the Crisis of the State; Marx?s Theory of Crises; What About the Workers? Workers and the Transition to Capitalism in Russia (Peter Fairbrother, Michale Buraway ve Pavel Krotov?la birlikte); Russian Trade Unions and Industrial Relations (Sarah Ashwin ile birlikte) sayılabilir. Halen Warwick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü?nde Rusya Araştırmaları Programı?nın yöneticisidir.

KİTABIN KÜNYESİ
Devlet Tartışmaları / Marksist Bir Devlet Kuramına Doğru
Orjinal isim: The State Debate, ed. Simon Clarke, 1991
Simon Clarke
Kapak Resmi : George Grosz
Çeviri : İbrahim Yıldız
Ütopya Yayınevi / Araştırma İnceleme Dizisi
Ankara, 2004, 1. Basım
326 sayfa

İÇİNDEKİLER
SIMON CLARKE – Devlet Tartışmaları
SIMON CLARKE – Marksizm, Sosyoloji ve Poulantzas’ın Devlet Kuramı
JOHN HOLLOWAY / SOL PICCIOTTO – Sermaye, Kriz ve Devlet
JOACHIM HIRSCH – Fordist Güvenlik Devleti ve Yeni Toplumsal Hareketler
BOB JESSOP – Birikim Stratejileri, Devlet Biçimleri ve Hegemonya Projeleri
SIMON CLARKE – Devlet, Sınıf Mücadelesi ve Sermayenin Yeniden Üretimi
COLIN BARKER – Kapitalist Devlet Kuramı Üzerine Bir Not
SOL PICCIOTTO – Sermayenin Uluslararasılaşması ve Uluslararası Devlet Sistemi
JOHN HOLLOWAY – Devlet ve Gündelik Mücadele

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here