Devrim Okumaları – Edward Hallett Carr

Türkçe?ye en çok çevrilen yazarlardan biri olan Edward Hallett Carr, tarih ve Bolşevik devrimi konulu kitaplarıyla bilinir. Carr ?Devrim Okumaları? isimli bu kitabında, asıl uzmanlık alanlarından olan, Avrupa?nın devrimler tarihinde yer etmiş isimler ile dönemleri ele alıyor. Carr, bu kitapta bir araya getirilen on dört makalesinde, Avrupa devrimleri tarihi denince ilk akla gelen Saint-Simon, Proudhon, Herzen, Plehanov, Lenin, Sorel, Gallacher ve Stalin gibi isimler ile Komünist Manifesto?nun yazılışı, Sovyetler?in Bolşevizmin beşiği haline gelişi ve Almanya?da devrimin başarısızlığa uğraması gibi, devrimler tarihinin hayati süreçlerini değerlendiriyor.
Edward Halett Carr, 28 Haziran 1892’de Londra’da doğdu. 1916’da dışişleri bakanlığına atandı. 1919’da İngiliz delagasyonuyla Versay Konferansı’na katıldı. İngiliz Dışişleri Bakanlığında kurulan Sovyetler Birliği Dairesi’nde çalışmalarını sürdürdü. 1926’da bakanlıktan ayrılarak uzun yıllar, Oxford?un Trinity ve Cambridge?in Balliol kolejlerinde öğretim üyeliğinde bulunmuştur 1941 yılında The Times’da yayın yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 3 Kasım 1982’de Cambridge’de öldü.

Eserleri
? 1917 Öncesi Ve Sonrası (Birikim Yayınları 2007)
? Bolşevik Devrimi -1- 1917-1923 (Metis Yayınları 2002)
? Bolşevik Devrimi -2- (Metis Yayınları 2002)
? Bolşevik Devrimi -3- / Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923 (Metis Yayınları 2004)
? Dostoyevski (İletişim Yayınları 2007)
? Romantik Sürgünler (Çivi Yazıları 2001)
? Tarih Nedir? (İletişim Yayınları 2004)
? Milliyetçilik Ve Sonrası (İletişim Yayınları 1999)
? Yeni Toplum
? Karl Marx
? Barış Antlaşmalarından Sonra Uluslararası İlişkiler
? Yirmi Yıllık Bunlalım (1919-1939)
? Barış Koşulları
? İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Sovyet-Almanya İlişkileri
? Planlı Ekonominin Temelleri
? Sovyetlerin Batı Dünyası Üezerine Etkisi
? İngiltere Dış Politikası Üzerine Çalışma
? Lenin’den Stalin’e Rus Devrimi
? Napeleon’dan Stalin’e
? 1917 Öncesi Ve Sonrası
? Tek Ülkede Sosyalizm

DEVRİM OKUMALARI / Edward Hallet Carr, Çeviren: Elif Gazioğlu, Daktylos Yayınları, siyaset, 156 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here