Dil – Eduardo Galeano “Uruguay diktatörlüğünün en büyük cezaevinin adı Özgürlük’tü”

Dil/1
Çokuluslu şirketler böyle adlandırılır, çünkü aynı zamanda pek çok ülkede faaliyet gösterirler, ama zenginliği, politik, askeri ve kültürel gücü, bilimsel bilgiyi ve yüksek teknolojiyi tekelleştiren az sayıda birkaç ülkeye aittir. En büyük on çokuluslu şirketin şu andaki ederi yüz ülkenin gelirine eşdeğerdir.

Gelişmekte olan ülkeler, başkalarının gelişmeleri nedeniyle topal kalmış ülkelere uzmanların verdiği addır. Birleşmiş Milletler’e göre gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere eşit olmayan ticari ve finansal ilişkiler aracılığıyla dış yardım olarak aldıkları paranın on katı daha fazla para aktarırlar.
Dış yardım uluslararası ilişkilerde kötülüğün erdeme ödediği küçük bir vergidir. Dış yardım genel olarak adaletsizliği doğrulayacak şekilde dağıtılır, çok ender buna karşı koyar. Siyah Afrika 1995’te dünyadaki AIDS vakalarının yüzde 75’inden acı çekiyordu, ama uluslararası örgütler tarafından bu hastalığı önlemek için dağıtılan fonların yalnızca yüzde üçünü aldı.

Dil/2
1995’te Arjantin basını, devlete ait Banco Nación’un bazı yöneticilerinin IBM’den normal fiyatından 120 milyon dolar daha fazla değer biçilen bir anlaşmanın imzalanması karşılığında 37 milyon dolar aldıklarını açıkladı.
Üç yıl sonra, devlet bankasının bu yöneticileri bu paraları aldıklarını ve İsviçre bankalarına yatırdıklarını kabul ettiler, ama rüşvet kelimesinden ya da daha popüler ifadesi olan iç etme’den kaçınacak kadar zevk sahibiydiler: Biri ikramiye kelimesini kullandı, diğeri bunun bir nezaket olduğunu söyledi ve en inceleri IBM’in mutluluğunun bir göstergesi olarak açıkladı.

Dil / 3
Viktoryen Çağ’da evli olmayan hanımların önünde pantolonlardan bahsedemezdiniz. Bugün de kamuoyunun önünde bazı şeyleri söylemek iyi karşılanmaz:
Kapitalizm sahne ismi olarak pazar ekonomisi’ni kullanıyor;
emperyalizme küreselleşme deniyor;
emperyalizmin kurbanlarına gelişmekte olan ülkeler deniyor, cücelere çocuk demek gibi bir şey bu;
oportünizm pragmatizm oldu;
ihanetin adı realizm;
yoksullara yoksun, dar gelirli ya da kıt kaynaklı insanlar deniyor;
yoksul çocukların eğitim sistemi tarafından dışlanması eğitimi yarıda bırakma adı altında tanıtılıyor;
patronun, işçinin tazminatsız ve açıklamasız işine son verme hakkına emek piyasasının esnekliği deniyor;
resmi dil kadın haklarını azınlık hakları arasında tanıyor, insanlığın yarısını oluşturan erkekler çoğunlukmuş gibi;
askeri diktatörlük yerine süreç deniyor;
işkenceye yasadışı baskı ya da fiziksel ve psikolojik baskı deniyor
hırsızlar iyi bir aileden olunca, kleptoman oluyor;
kamu kaynaklarının çürümüş bir politikacı tarafından boşaltılmasının adı yasadışı servet edinme oluyor;
otomobillerin işlediği suçlara kaza deniyor;
kör yerine görme engelli deniyor;
zenci renkli insan oluyor;
uzun ve acılı hastalık dendiğinde kanser ya da AIDS olarak okunmalı;
ani ölüm, kalp krizi anlamına geliyor;
asla ölüm denmez, fiziksel kayıp;
askeri operasyonlarda yok edilen insanlar da ölü değildir, çatışmada ölenler zayidir, sivillerse kayıplardır;
1995’te Fransa Güney Pasifik’te nükleer denemeler yaparken, Fransız büyükelçisi Yeni Zelanda’da açıkladı: “Bu bomba kelimesi hoşuma gitmiyor. Bomba değil bunlar. Bunlar patlayan mekanizmalar”
Kolombiya’da askerin himayesi altında insanları öldüren bazı grupların adı Ortak Yaşam;
Şili diktatörlüğündeki toplama kamplarından birinin adı Haysiyet’ti, Uruguay diktatörlüğünün en büyük cezaevinin adı Özgürlük;
1997’de, Chiapas’ta Acteal Köyü’nün kilisesinde dua ederken neredeyse tamamı çocuk ve kadın kırk beş köylüyü arkadan makineli tüfekle tarayan yarı askeri örgütün adı Barış ve Adalet’ti.

Eduardo Galeano
TEPETAKLAK
Tersine Dünya Okulu
Çitlembik Yayınları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here