Dinin İnsanlıkdışılığına Dair / Bolluk Cennetinden Çalışma Cehennemine – Raoul Vaneigem

1961-1970 yılları arasında Fransız Guy Debord?la birlikte Situasyonist Enternasyonal?i kurup aktif olarak faaliyetlerde bulunan, manifestolar ve kitaplar yazan Vaneigem, din kurumunun nasıl olup da insanların önünde kendilerini gerçekleştirmelerinin bir engeli olduğunu öne çıkarıyor kitabında. Daha çok insanın din tarafında yönlendirilip köleleştirilmesi, bir köle ahlakına tabi olmalarını ele alıyor. Zaten kitabın alt başlığı da bunu vurgular nitelikte ?Bolluk Cennetinden Çalışma Cehennemi?ne adını taşıyor. Vaneigem, çok önemli özgürlükçü bir düşünür olarak dinin insanların ellerini kollarını bağlayıcı niteliğini, insanın yaradılışına uygun olmayan ahlak sistemini, egemen sınıfların hizmetinde yoksulları ve zayıfları ezmekte kullanılmasını ve dinlerin öne sürdüğü ahlakın insanları köleleştirdiğini öne sürüyor.

Tanıtım Yazısı
“Din eleştirisinin sonunda varacağı yer, insanın insan için yüce varlık olduğu doktrinidir; keza insanın değersiz, köleleştirilmiş, terk edilmiş, aşağılık bir varlık olduğu bütün toplumsal ilişkileri yıkma yönündeki kesin buyruğa varır.” Karl Marx

Din, insanları bunaltan, gözünü açtırmayan aşağılamanın en tamamlanmış biçimidir. Tanrıların onurlandırıldığı her yerde halkların yalnızca adı insandır.
İlahi kudret, ekonominin insanı yaşamdan koparıp çalışmaya indirgediği anda insanın mahkûm olduğu güçsüzlükten doğmuştur. Evrenin yaratıcısı, insanın efendisi ya da kaderinin tek buyurucusu bir Tanrı fikri, özgül anlamda insani gerçek güç olan yaratıcılığın çalışma zorunluluğu nedeniyle yolundan saptırıldığı bir sistemin dalaveresidir.
Peki, gökyüzünün yeryüzü üzerindeki gücüne duyulan bu aptalca inanç neye dayanır?

Kitabın Künyesi
Dinin İnsanlıkdışılığına Dair
(De L’inhumanite de la Religion)
Raoul Vaneigem
Çeviren: Işık Ergüden
Versus Kitap
Mart 2009
128 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir