Site icon insanokur

Dışa Dönük Duygusal (Hisseden) Tip ve Salvador Dali

Jung’un tecrübelerine göre en bariz duygusal (hisseden) tipler genellikle kadınlardan çıkar. Jung, dışa dönük olanların örneklerine de ezici çoğunlukla kadınlarda tespit ettiğini belirtmiştir (Jung, 2019). Bu tip bireyler, ömürleri boyunca hislerini pusula olarak kullanırlar.
İçe Dönük Duygusal Tiplerden farklılıklarına bakıldığında ise duygularını coşkulu yaşamaları,
insanlarla paylaşma eğilimleri, yalnızlıktan ve depresiflikten hoşlanmamaları şeklinde sıralama yapılabilir. Bunun yanı sıra duygularını kendilerine hem maddi hem manevi anlamda avantaj sağlayacak şekilde kullanmaktan çekinmezler. Yeteneklerinin farkındadırlar ve bunu kazanca kolaylıkla çevirebilirler. Sosyal sermayeleri onlar için inanılmaz önemlidir, yalnızlık onlar için inanılmaz korkutucudur. Lükse ve şatafata düşkündürler, tüm bunları çevrelerinde itibar sahibi olmak için araç olarak kullanabilirler.

Tüm bu sayılan özelliklerin neredeyse tümünün vücut bulduğu isim ünlü sürrealist ressam Salvador Dali’den başkası değildir. Dali’yle kişisel olarak tanışıklığı olan hemen herkes onun ya deli olduğunu ya da deli taklidi yaptığını düşünmüştür. Dali’nin sanatı bir yana ona dünya
genelindeki şöhretini kazandıran yegâne şey onun magazinsel yanıdır. Dali paraya da oldukça kıymet vermiştir. Her daim sanatı üzerinden elde edebileceği en yüksek maddi kazancın peşinde koşmuştur. Bir rivayete göre tablolarındaki yüksek fiyatların nedenini zengin müşterilerine açıklarken Dali, içinde yılan zehri bulunan boyalar kullandığını belirtiyordu. Hatta gittiği pahalı restoranlarda hesap ödeme aşamasında eline bir çek defteri alıp, üzerine gereken miktarı yazmak yerine arkasına bir karikatür çizip ödeme olarak bunu veriyor, bu durumda hem Dali hem de restoranlar kazanç sağlıyordu. İşte Dışa Dönük Hisseden Tipler de tam olarak bu şekilde hareket etmekten çekinmezler.


Psikolojik Tipler ve Jung Psikolojisi Üzerine Bir Değerlendirme
Cem GÜLCAN
Doktora Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı,
cemgulcan26@gmail.com (Makale türü: Derleme)

Exit mobile version