Edebiyat ve Medya / Kitaptan Ekrana Edebiyat – Gürsel Aytaç

“Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve etki gücünün anlaşılması, özellikle 1980’li yıllardan başlayarak yoğunlaşan medya teorileri araştırmalarına neden oldu. Amerikalı araştırmacıların başı çektiği iletişim bilimi yayınlarının yanı sıra, Alman edebiyat biliminin konuya yaklaşımlarını ortaya koyan çok sayıda Almanca kitap ve bilimsel makaleden yararlanarak hazırladığım ‘Edebiyat ve Medya’ incelemesinde öncelikle edebiyatın televizyonla ilişkisini irdeliyorum.”
Prof.Dr. Gürsel Aytaç

Kitap, ‘Genel Edebiyat Biliminin İletişim Bilimiyle İlişkisi’, ‘Medyanın Edebiyatla İlişkisi’, ‘Medya Değişiminin Edebiyatta Yankıları’, ‘Kitapta Ekrana Geçiş Filoloji Dallarının Geleceği Açısından Neler Getiriyor’, ‘Medya Kuramları’, ‘Medya Estetiği’, ‘Medya Kültürü’, ‘Televizyonun Modernist Dönemi’, ‘Televizyon ile Postmodernizmin İlişkisi’, ‘Televizyon Programları’ gibi bölümlerden oluşuyor.

Kitabın Künyesi
Edebiyat ve Medya / Kitaptan Ekrana Edebiyat
Gürsel Aytaç
Hece Yayınları
Baskı Tarihi: Şubat 2006
158 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir