Estetik 2 – Georg Lukacs

Georg Lukacs, “Estetik” adlı dört ciltlik büyük yapıtının bu ikinci cildinde, mimesis’in çeşitli sorunlarını irdelemeyi sürdürmekte, sanat yapıtı ve sanatçı kavramlarına değişik açılardan somut biçimde yaklaşmaktadır. Günlük yaşamdan alanın kesitlerin nasıl sanatsal düzeyde işlendiği, bu işlemden sonra yine günlük yaşam akaşına bırakılan yapıtın yaşamı neden ve nasıl zenginleştiridği ve değiştirdiği, günlük insan’ın nesnelleşmeye yönelik inan’a dönüşme süresi içersinde sanatçının oluşumu, sanat yapıtlarının kendilerine özgü dünyaları ve bu dünyanın alımlayıcıyı nasıl etkilediği, bu cildin ağırlık noktasını oluşturan konulardır.

Kitabın Künyesi
Estetik 2
Georg Lukacs
Payel Yayınevi
Çevirmen : Ahmet Cemal
Mayıs 1981,
312 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Estetik, Sanat
Estetik 1 – Georg Lukacs

Georg Lukâcs, "yaşamımın yapıtı" diye nitelendirdiği "Estetik" üzerinde yarım yüzyıldan fazla çalıştı. Bu çalışmayla gerçekleştirmek istediği temel amaç, toplumcu düşünce...

Kapat