Estetik 3 – Georg Lukacs

Lukas’ın “Estetik” adlı yapıtının üçüncü cildi, genel anlamda estetiğin genel bir kategorisi olarak katharsis’e ayrılmıştır. Burada önce, kendi için varlık niteliğiyle sanat yapıtı (sanat yapıtının biriciklik niteliği, öyle-oluş konumu vb) irdelendikten sonra, estetik mimesis’in uç sorunları ele alınmaktadır. Bu sorunlar müzik ve hoşa giden’in sorunlar çevresi olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Müzik, tarihsel gelişme süreci içersinde yansıtılırken, bu sanat dalında gerçekçilik konusu, ağırlık noktasını oluşturmaktadır.

Kitabın Künyesi
Estetik 3
Georg Lukacs
Payel Yayınevi
Çevirmen : Ahmet Cemal
Şubat 1988,
210 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Estetik, Sanat
Estetik 2 – Georg Lukacs

Georg Lukacs, "Estetik" adlı dört ciltlik büyük yapıtının bu ikinci cildinde, mimesis'in çeşitli sorunlarını irdelemeyi sürdürmekte, sanat yapıtı ve sanatçı...

Kapat