Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / L

Laf: qisa (m), qesa (m)
Lahey: Laheye (m)
Lahey Adalet Divanı: Dîwanê Edaletî yê Laheye (n)
lakin: labelê
lama: lama, -ye
Laos: Laos
latin: latîn, -e
latince: latînkî
Lefkoşe: Lefkoşe
lehçe: lehçe (m), dîyalekte (m)
Letonya: Letonya
leylek: leglege (m)
-lı: -in/-ine
davalı: dewayin, -e
tuzlu: solin, -e
-lık/-lik: -îye
ağırlık: giranîye (m)
liberal: lîberal, -e
liberalist: lîberalîst, -e
liberalistlik: lîberalîstîye (m)
liberalizm: lîberalîzm (n)
Liberya: Lîberya
Libya: Lîbya
Lice: Licê
Liechtenstein: Lîxtinştayn
lise: lîse (m)
Litvanya: Lîtvanya
Londra: Londra
Lübnan: Lubnan
lügat: ferheng (n)
lügatçe: ferhengek (n)
Lüksemburg: Luksembûrg

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here