Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / N

nahiye: nahîye (m)
nakliye: neqlîya (n)
namaz: nimaj (n)
Namibia (Güneybatı Afrika): Namîbya
Narman: Narman
nasıl: 1)senî
Babana nasıl böyle dersin? (Ti senî pîyê xo ra wina vanî?)
2)senîn
Sen nasılsın? (Ti senîn î?)
3)çitur
Sen nasılsın? (Ti çitur a?)
Nauru: Nauru
Nazımiye: Qisle
ne: 1)çi, çik
Nedir? (Çi yo?/Çik o?)
2)se
O ne dedî? (Ey se va?)
ne kadar: çende
ne kadar … o kadar: çende… ende…
Ben ne kadar biliyorsam sen de o kadar biliyorsun. (Çende ez
zana ti zî ende zanî.)
ne… ne de…: ne … ne …
Ne okumuş, ne de yazmış. (Ne wendo ne zî nuşto.)
nefes borusu: zulzulike (m), zuqliqe (m), zuriqe (m)
Nepal: Nepal
nesir: nesr, -e
nesne: obje (n)
nezaret: nezaret (n)
nezarethane: nezaretxane (n)
Nijer: Nîjer
Nijerya: Nîjerya
Nikaragua: Nîkaragua
nisan: nîsane (m)
nitelik: senînîye (m)
niteleme sıfatı: sifetê senînîye (n)
nizamlı: biserûber, -e; nîzamin, -e; întîzamin, -e
nizamsız: bêserûber, -e; bênîzam, -e; bêîntîzam, -e
no (numara): nr (numre)
Norveç: Norweç
not: not (n)
noter: noter, -e
noterlik: noterîye (m)
nötr: notr
nötr ad: nameyo notr (n)
nötr isim: nameyo notr (n)
numara: numre (n)
numara (hile): oyn (n)
numaracı: oyniker, -e
nutuk: nutiq (n)
nutuk vermek: nutiq dayene

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here