Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / R

rahat: asan, -e
rahat! (emir): rehet!
redif: redîfe (m)
Refahiye: Refahîye
referandum: referandum (n)
reisicumhur: serekkomar, -e
rektör: rektor, -e
rektörlük: rektorîye (m)
rektum: b. göden
rivayet: rîwayete (m)
şimdiki zamanın rivayeti: demo vîyarteyo riwayetin (n)
Riyad: Rîyad
Roma: Roma
Roma hukuku: huqûqê Roma (n)
roman: roman (n)
romancı: romannuştox, -e
romansal: romankî
romantik: romantîk, -e
romantîzm: romantîzm (n)
Romanya: Romanya
Ruanda: Rwanda
Rusya: Rûsya
rübai: çarane (m), rubaî (m)

Yorum yapın

Daha fazla Edebiyatê Zazayan (Zaza Edebiyatı)
Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / S

saç: por (n), gijik (n) safra kesesi: zare (n), hezare (n) sağ: rast sağ taraf: heto rast (n), perro rast...

Kapat