Goethe’ye Mektuplar – Friedrich Schiller

Alman şair, oyun yazarı, tarihçi ve edebiyat kuramcısı olan Friedrich Schiller dünyanın önde gelen yazarlarındandır. Çağdaşı Johann Wolfgang von Goethe ile birlikte çağdaş Alman edebiyatının kurucularından sayılır.
Dostlukları yaklaşık on yıl süren Schiller ve Goethe ilk defa, 1794 yılında Jena Üniversitesi’nde tatsız bir şekilde karşılaşmıştı. Çünkü o dönem, Schiller, Goethe’nin tabiat morfolojisi teorilerinden “Ana Bitki” kavramını kıyasıya eleştirmişti. Ancak bu tartışma, zamanla iki edebiyatçının da, karşılıklı bir etkileşimle, kendi alanlarında en verimli çağa erişmelerini sağlayacak ve uzun yıllar sürecek sağlam bir dostluğa dönüşecekti.
1796 yılına gelindiğinde, şairin ileriki dönem düşünsel ve sanatsal hayatında derin izler bırakacak olan ünlü edebiyatçı Friedrich Von Schiller’den bir mektup aldı. Schiller, çıkarmakta olduğu “Die Horen” (1796-1797) adlı edebiyat dergisinde, Goethe’nin de yazmasını teklif ediyordu.
Yine 1796’da Goethe, dostu Schiller’in yüreklendirmesiyle, “Wilhelm Meisters Lehrjahre” yi de tamamladı ve yayımladı. Ancak, Wilhelm Meisters karakterinin etkisinden uzun süre kurtulamadı. Meisters, Werther’le karşılaştırıldığında, hayata ve aşka karşı çok daha pozitif bir yaklaşım sergiliyordu; ki bu da, yazarın eriştiği ruhani olgunluğu gözler önüne seriyordu. Goethe’nin bu yapıtı, 1974 yılında, Win Wenders ile Peter Handke tarafından modernize edilerek, “Wrong Movement” adıyla sinema senaryosuna uyarlandı.
(…)
Goethe’nin klasik olgunluk dönemi, 1805 yılında, edebi hayatına önemli derecede tesir eden Schiller’in hayata veda etmesiyle birlikte, değişim gösterdi. Bu yıllarda, gençlik yıllarını Weimar’a geldiği döneme kadar anlattığı “Aus Meinem Leben”, tüm hayat hikayesini anlattığı “Dichtung und Wahrheit”, özdeyişlerini içeren “Maximen und Reflektionen”, Schiller’le birbirlerine gönderdikleri mektuplar ve Johann Peter Eckermann ile sohbetleri, bu dönemin farklı üslubunu gözler önüne seren eserleri arasında yer aldı.
(…)
Alman edebiyatının iki büyük ismi olan Schiller ve Goethe’ye atfen, Weimar şehrinde, “The Goethe House” ve “The Schiller House” adlı müzeler açılmıştır. Bunu yanı sıra, şehirdeki Ulusal Tiyatro’nun girişine her iki edebiyat devinin heykelleri dikilmiştir.
Alıntı: http://www.biyografi.info/kisi/johann-wolfgang-von-goethe

Goethe’ye Mektuplar
Yazar: Friedrich Schiller
Çevirmen: Sermin Marangoz
Yayınevi: YGS Yayınları
Basım tarihi: Haziran 2003

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here