Hapishanenin Doğuşu – Michel Foucault ” Modern iktidar büyük gözaltıdır.”

İktidarın kendini gösteriş ve debdebe içinde dışa vurduğu, gücünü bu gösterişten aldığı eski siyasal sistemden mümkün olduğunca ve giderek artan bir şekilde görünmez hale geldiği modern siyaset sistemine geçiş, bir yandan iktidarı kişileştiren hükümdarın yerine, adsız kişiler tarafından kullanılan bir yönetim aygıtının yerleşmesiyle, diğer yandan da kamuya açık cezalandırmadan, gizli cezalandırmaya doğru olan bir hareketle belirlenmektedir.

Kendini öne çıkartan iktidar bireyin oluşmasını engellemiştir; oysa karanlıklara çekilen modern iktidar herkesi bireyselleştirmek istemektedir; çünkü bireyselleştirmek, gözetim altında tutmak ve cezalandırmak yani egemen olmak demektir. Böylece modern iktidar çocuğu okulla, hastayı hastaneyle, deliyi tımarhaneyle, askeri orduyla, suçluyu hapishaneyle kuşatarak bireyselleştirmiş, kaydetmiş, sayısal hale getirmiş, egemen olmuştur.
Her kişi bir yerde kayıtlı hale gelince, herkes denetim altında olacak, gözetim altında tutulacaktır. Modern iktidar büyük gözaltıdır.
(Arka Kapak)

Kitabın Künyesi
Hapishanenin Doğuşu
Orjinal isim: Surveiller et Punir, Naissance de la Prison
Michel Foucault
İmge Kitabevi Yayınları
Mizanpaj:Yalçın Ateş
Grafiker: Murat Özkoyuncu
Genel Yayın Yönetmeni:Şebnem Çiler Tabakçı
Çeviri:Mehmet Ali Kılıçbay
Ankara, 2006, 3. Basım
445 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here