Hegel?in Uluslararası İlişkiler Kuramı: Dünya Tini, Devlet Ve Savaş, Faruk Yalvaç

Faruk Yalvaç, ?Hegel?in Uluslararası İlişkiler Kuramı?nda, düşünürün uluslararası ilişkiler, savaş ve devlet kuramlarını bir araya getiriyor. Hegel için devlet, tanrısal ve ahlaki bir kurumdur. Dolayısıyla devletler arasında bir anlaşmazlık olduğunda, bu anlaşmazlığın gerekirse savaşla çözülebileceğini söyler. Hegel, insanın kendisini ahlaki amaçlar için feda etmesi gerektiğini söyleyerek, savaşa katılan bireyin de bencil çıkarların ötesinde daha ahlakî amaçlara yöneldiğini savunur. Yalvaç?ın çalışması, düşünürün yukarıdaki konular hakkındaki fikirlerini vermesinin yanı sıra, onu Rousseau ve Hegel ile karşılaştırıyor.
“Hegel’in uluslararası ilişkiler kuramı onun felsefesinin ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen gerektiği kadar incelenmememiştir. Hegel Uluslararası ilişkilerle ilgili olarak çok tartışmalı tezler ileri sürer. Her şeyden önce devleti neredeyse tanrısal ve ahlakı bir kurum olarak görür. Devletler arasında anlaşmazlık olduğunda, bu anlaşmazlığın gerekirse savaşla çözülebileceğini söyler. Savaşın halkların etik yapısını koruduğunu belirtir. Bu görüşler, savaşı kolektif mantıksızlığın bir sonucu olarak gören bizlere çok yadırgayıcı gelebilir. Fakat Hegel aslında çok daha önemli bir gerçeğe parmak basmaktadır. Burjuva toplumunun bencil insanının kendisinden başka şeyler düşünmesini sağlayacak bir çözüm aramaktadır. İşte savaş, dünyevi şeylerin ötesinde, insanın kendisini daha ahlaki amaçlar için feda etmesini sağlayan bir olgudur; bu, etik arayışın bir simgesidir. Bizleri bencil çıkarlarımızın ötesinde daha ahlaki amaçlara yöneltir. Dünya tininin tarihi, insanın bu etik mükemmelliğe ulaşmasının mücadelesidir ki bu gerçek özgürlüktür.” Tanıtım Yazısı

Hegel?in Uluslararası İlişkiler Kuramı: Dünya Tini, Devlet Ve Savaş
Faruk Yalvaç, Phoenix Yayınevi, felsefe, 120 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here