Liberal İdeolojinin Marksist Eleştirisi / Eleştirel Toplumsal Kuram Üzerine Denemeler – Richard Lichtman

“İdeoloji nedir? Başlıca biçimleri nelerdir? Nasıl işler ve toplumumuzda nasıl bir rol oynar? Sınıfsal çıkarlarla ilişkileri nelerdir? En çok kime yararı/zararı dokunur? Ne çelişkiler içerir? Sömürüye dayalı bir toplumda ne dereceye kadar yaşamın bir yansımasıdır, ne dereceye kadar egemen sınıf tarafından üretilir ve beslenir? Sınıf mücadelesinin hangi aşamalarında farklı ideoloji biçimleri ortaya çıkar? Toplumsal yaşamın doğru kavranmasıyla ideolojinin nasıl bir ilişkisi vardır? İdeoloji nasıl yola getirilip dizginlenebilir? Siyaset felsefesinin en önemli soruları bunlardır ve Richard Lichtman’ın kitabı bunların yanıtlarını vermek için girişilmiş en başarılı çabalardan biridir.”
(Bertell Ollman)

Richard Lichtman, bu kitapta, Marx’ın ideoloji kuramını eleştirel olarak çözümlüyor ve bu kuramı bir dizi felsefi, toplumsal, siyasal, kültürel soruna uyguluyor. Lichtman, Marx’ın kuramında erken dönemdeki “camera obscura” fikrinden başlayıp sonraki “yapı kurucu” tutuma varan değişikliklerin izini sürerek, liberal siyasal kuramın işlevini, eşit korumayı ve tersine ayrımcılığı, toplumsal kuramı, son olarak da, çağdaş refah kapitalizminin ve sosyalist bir alternatifin mahiyetini anlamak için bu olgun kuramın nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. “Hristiyanlığın Marksçı Eleştirisi”, “Toplumsal Gerçeklik ve Bilinç”, “Sosyalizm ve Özgürlük”, kitaptaki bölümlerden bazıları…

Kitabın Künyesi
Liberal İdeolojinin Marksist Eleştirisi
Eleştirel Toplumsal Kuram Üzerine Denemeler
Orijinal Ad: Essays in Critical Social Theory
Richard LICHTMAN
Çevirmen: Şükrü Alpagut
1. Baskı, Ekim 2013, İstanbul
416 sayfa

Prof. Dr. Richard LICHTMAN
Lisans derecesini Pennsylvania Üniversitesi?nden ve doktora derecesini Yale Üniversitesi?nden aldı. Berkeley?deki California Üniversitesi?nde felsefe ve Santa Cruz Üniversitesi?nde sosyoloji dersleri verdi. Halen Wright Enstitisü?nde toplumsal kuram ve toplumsal psikoloji dersleri vermektedir. Lund Üniversitesi?nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapan Lichtman, The Production of Desire (Arzu Üretimi) kitabının yazarıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here