İnsanın Evrimi – Okan Yolcu

Tarih boyunca insanlar nasıl varolduklarını açıklamaya çalıştılar ama o dönemler bilim ve tekniğin yeterince gelişmemesinden dolayı mistisizme sarıldılar. İnsan doğada yaşayan doğadan ayrı bir varlık olarak gösterildi. Eski dinlerde yarı soyut yarı somut düşünceler bulunurken tek tanrılı dinler tamamen soyut doğadan kopuşu getirdi. İnsan bir güç tarafından çamurdan yaratılmıştı. Oysa gerçekte insan doğadan gelen doğanın bir parçasıdır. Bütün canlılar gibi insanda bir evrim sonucunda oluşmuştur.
Frederich Engels “maymundan insana geçişte emeğin rolü” kısmında şöyle yazmıştır.

Tırmanma, ellere ve ayaklara farklı işlevler kazandırmaktadır ve yaşam tarzları yerde hareket etmelerini gerektirdiğinde, bu maymunlar yürürken ellerini kullanma alışkanlığını yavaş yavaş bırakmaya, dik biçiminde bir yürüyüş kazanmaya başladılar. Böylece, maymundan insana geçişte kesin adım atılmış oldu.

Primat takımının iki alt takımı vardır.Prosimianlar ve Antropoidler yaklaşık 30 milyon yıl önce bu primatlar çağdaş antropoidlerin ataları tarafından yaşam alanlarından kovulmuştur.
Antropoidler; insanlar, kuyruksuz büyük maymunlar, eski ve yeni dünya maymunlarını kapsar. İnsanla kuyruksuz büyük maymunların ataları miosen (25-14 milyon yıl önce) devrinde ayrılmışlardır. Orangutanlara yönelen evrimsel hat olasılıkla yaklaşık 16 milyon yıl önce insanlar şempanzeler ve gorillerin hattından ayrılmışlardır.

Hogopanlar (insan ,goril ve şempanzenin ortak atası bu türlerin ilk iki harfinden oluşmaktadır. Yazarın notu Conrad p.k.)

10 milyon yıl öncesinden daha eski olamyan bir zamanda üç gruba ayrılmışlardır.
Bu ayrılma niş farklılaşması coğrafi ayrışma ve üreme tecritini içerdiğinden türleşmeye yolaçmıştır. Miosen hominoidleri”dryopithecus ve “ramapithecus” olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılmışlardır. Hominoidler Afrika’da ortaya çıkmışlardır. Ramapithecuslar yaklaşık olarak 7,5 milyon yıla kadar yaşamışlardır. Ramapithecus ve Gigantopithecuslara benzeyen kesin hominidler 4 milyon yıl öncesinde Doğu Afrikada yaşamışlardır.

Yaklaşık olarak bu dönemde Australopithecus ortaya çıkar. Zoolojik ailemizin üyeleri ve atasal goril ve şempanzeden kesin olarak ayrılan en eski hominidlerdir.(Australopithecus Aferensis) A.Aferensis kuşku götürmez biçimde insandır uzun süre iki ayak üzerinde durabilmektedir. 3 ile 2 milyon yıl öncesinde herhangi bir zamanda Homo’nun ataları ayrılmıştır.

Homo habilis 2 milyon ile 1,6 milyon yıl öncesinde yaşamış ve Homo erectusa evrimleşmiştir. Homo erectus büyük bir beyne sahiptir daha yüksek zihinsel işlevleri düzenleyen beyin alanında genişleme olmuştur. Yaklaşık 500.000 yıl önce Homo sapiens ortaya çıkmıştır ve yaklaşık 100.000 yıl öncede Homo sapiens sapiens(modern insan) ortaya çıkmıştır. Bu arada Homo sapiens’in türü olan neandertaller 130.000 yıl önce ortaya çıkmış ama 35.000 yıl önce yok olmuşlardır.

Austaralopithecus iki ayak üzerinde durduktan sonra alet yapma/kullanma yeteneğini sürekli geliştirdi.Bu sayede beyin gelişti ve insanlaşmaya giden yol böyle oldu.
Birbiri ile yakından ilişkili olan kültürel ve biyolojik değişimler Homo erectusu  Australopithecustan ayırır. Paleolitik dönem 3’e ayrılır ve her dönem insanın evrimi ile ilişkilidir.
Alt paleolitik dönem Homo erectus ile orta paleolitik Batı Avrupa ve Orta doğunun neandertalleri dahil arkaik Homo sapiens ile ve üst paleolitik Homo sapiens sapiens ile ilişkilidir.

Aletlerin gelişmesiyle birlikte beyinde gelişti ama aletlere olan bağımlılık arttı. Aletlere olan bağımlılık ise o üretim tarzına uygun toplum yaratmaya zorladı yani ilkel komünal toplum(Avcılık-toplayıcılık) ile başlayan ve kölelik, feodal ve kapitalist yaşamı(sonrasında gelecek olan sosyalist yaşam) seçmediler buna uymak zorunda kaldılar.

İnsanlar yaklaşık olarak son 6.000 yıla kadar “eşitlikçi” yaşadılar ama ondan sonra üretim araçlarının gelişmesi ve özel mülkiyetin(devletin) ortaya çıkmasıyla birlikte eşitsizlik başladı ve özel mülkiyetin kaldırılmasıyla sona erecek.

Yararlanılan kaynaklar
Doğanın Diyalektiği F,Engels
Antropoloji İnsan çeşitliliğine bir bakış / Conrad Phillip Kottak

Okan YOLCU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here