İslamcı Örgütler 2 ? Faik Bulut

“Faik Bulut’un “İslamcı Örgütler” dizisinin ikinci cildi olan bu kitapta, İslam dünyasının en temel örgütü sayılan ve dünyadaki İslamcı hareketlerin çıkış noktasını, ruhunu ve ana hedeflerini anlamak için mutlaka tanınması gereken Müslüman Kardeşler hareketi mercek altına alınıyor; hareketin merkez (Mısır) ve çevre ülkelerdeki (Suriye, Ürdün, Filistin) yapılanması inceleniyor. Aynı zamanda Türkiye ve Avrupa’da çok duyulan fakat hakkında az şey bilinen Hizb-ül Tahrir örgütünün kapsamlı bir künyesi çıkarılıyor. Türkiye’de yakından tanınan HAMAS (Filistin) örgütünün perde arkasına ilişkin somut bilgiler sunuluyor. Diğer radikal islamcı örgütler hakkında özgün belgeler de ortaya çıkarılıyor.” Tanıtım Yazısı

SUNUŞ
Elinizdeki kitap, Ortadoğu’daki İslamcı örgütlere ilişkin üç ciltlik araştırmanın ikinci cildini oluşturuyor. İlk baskısı 1993 yılında yapılan bu kitap, sonraki baskılarında hem yenilendi hem de geliştirildi. Genelde İslamcı örgüt ve kuruluşlar dinamiktirler. Sürekli bir değişim içindeler. Bazı oluşum ve demekler kayboluyor, yerine yenileri geliyor. En köklü denen dinci yapılar bile zamanın ruhuna uygun olarak bölünüyor, dönüşüyor ve kabuk değiştirebiliyorlar. Bir kısmı iktidarı alıp zafer kazanmak üzereyken iç ve dış şartlar gereği acı mağlubiyetler tadıyor. Mısır’daki İslami Cemaat ile İslami Cihat ve Suriye’deki Müslüman Kardeşler (ihvan) örgütü böyle bir süreçten geçtiler. Ürdün’deki İhvancılar bir gelişiyor, bir geriliyorlar. Bu ülkedeki radikal yapılar da 1991 Körfez Savaşı ile ABD’nin Irak işgali (2003) sonrasında gelişmelerin seyrine göre azalıp çoğaldılar; bazıları tümden bittiler, bazıları da yeni türediler. Yeniden türeyenler arasında El Kaide bağlantılı örgütleri (Cunudu Şam, Feth-ül islam, Ürdün Cihatçı Selefileri, Filistin Ceyş-ül Umme vs) saymak gerekir. Zamanla kaybolup kabuk değiştirmek suretiyle yeniden ortaya çıkan yahut hepten sahneden çekilen örgütlerin başında ise, Mısır’da yaklaşık 70 İslamcı grup geliyor.
Bu bölümdeki İslamcı örgüderin eksenini, Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketinin merkezi (Mısır) ile çevre ülkelerdeki (Suriye, Ürdün ve Filistin) kolları oluşturuyor. Gerçekte İslam dünyasında ve birçok batılı ülkede bulunan uluslararası nitelikteki bu hareketi, bütün ayrıntılarıyla vermek durumundaydık. “Merkez iyi anlaşılırsa, uzantıları da anlaşılabilir” diye düşündük. Bu hareket bile durağan değil, dinamik bir yapı oluşturuyor. Politikaları, kadroları ve liderleri değişiyor. Ayrıca her ülkede farklı konumu bulunuyor. Örneğin Filistin’deki İhvancılar (HAMAS) silahlı mücadele veriyor; Suriye kolu birkaç kez silahlı kalkışmayı denedi ancak şimdi siyasete ağırlık veriyor; Ürdün’deki şiddetle arasına mesafe koymuş. Mısır’daki merkez ise, tabandan yukarıya doğru evrimci bir değişim istemekle beraber şiddetle arasına yeterli mesafe koyamadı.
İslamcı hareket ve akımların bu dinamizmini yakından izleyip gelişmelerin ayrıntılarını kayda geçmek, yaklaşık 20 yılımızı aldı. Dolayısıyla kitap, 18 yıllık fiili bir çalışmanın ürünüdür. Yeni baskıları nedeniyle üç kez gözden geçirilip yenilenmiş, bazı noktaları değiştirilip geliştirilmiştir.
Araştırmadaki bilgilerin büyük bir bölümü, birinci el kaynaklardan, söz konusu örgütün yayın organları veya temsilcilerinin yayınladıkları verilerden oluşuyor. Özgün belgelerin (özellikle Arapça ağırlıklı) yanı sıra, yabancı kaynakların (İngilizce, Fransızca, Türkçe, vs) ilgili hareket hakkındaki haber ve yorumlarına yer veriyor. Böylece karşılaştırma ve çelişkileri göz önüne serme olanağı doğabiliyor. Dolayısıyla kitap hem güvenilir bir başvuru kaynağı, hem de kolay eskimeyen bilgileri içermesi bakımından ansiklopedik bir nitelik taşıyor. Ancak ansiklopedilerde kullanılan kuru, mekanik ve durağan dil yerine, olayların akışı içinde hikâye ve canlı anlatımlara dayanan öyküleştirilmiş akıcı bir üslup kullanılmıştır.
Faik Bulut
İstanbul, Ocak 2009

KİTABIN KÜNYESİ
İslamcı Örgütler 2
Faik Bulut
Cumhuriyet Kitapları
Baskı Tarihi: Mayıs 2009
424 sayfa

İÇİNDEKİLER
* Sunuş
1. MISIR
o Değişen Mısır ve Özgünlükleri
o Ekonomik Etkenler
o Gelenekçiliğin Egemenliği
o Eski ve Yeni Selefilik
o Modernci Selefiler: Cemaleddin Afgani, Muhammed Abdu ve Diğerleri
o El Ezher’in Dini Rolü ve Önemi
o Dini Cemiyetler
o Dini Örgütler
o Müslüman Kardeşler (İhvan) Örgütü
o Selefiler (El Selefiyun)
o El Tekfir Örgütü
o İslami Cemaat (El Cemaat-ül Islamiyye)
o Askeri Teknik Okulu (Muhammed Gençleri)
o Cihad Örgütü (El Cihad)
o 72 Radikal Örgüt
o İslamcı İşçi Partisi
o Kur’ancılar (El Quraniyun) Akımı
o Mısır’da İslamcı Şiddet
o Tutuklu İslamcıların İtirafları
o Köktendinci Akımların Ortak Noktaları
o İslam Din Âlimleri Konuşuyor
2. SURİYE
o Osmanlı Dönemi Islahatçıları
o Suriye Selefiliğinin İslami Yorumu
o Cemiyetçilikten Arap-İslam Sentezine
o Siyasal İslamın Kökleri
o Adı Konulmamış Laik Hayat
o Suriye’de Din ve Devlet
o Baas Panarabizmi ve İslam
o Müslüman Kardeşlerin Kısa Tarihi
o İhvan’ın Tarihi Liderleri
o İhvan Hareketi
o Anayasada İslam Kavgası
o Mezhep Çatışmasından Katliama
o İran ve İslamcılar
o İslami Cephe
o Beyanat ve Misak’taki İslamcı Çözüm
o İslamcı Program: Islah Edilmiş Kapitalizm
o İhvan’da Eski ve Yeni Bölünme
o İhvan’ın Dönüş Pazarlığı
o İhvan’ın Yeni Politikaları
o İhvanla Mücadelede İslam Kozu
o Yeni Dinci Dalga
o Laik Tepki
o Dini Örgütler
o Silahsız Dinci Oluşumlar
o Silahlı Dinci Gruplar
3. ÜRDÜN
o Kral Himayesinde Kurulan İhvan
o İhvan’ın Örgütsel Yapısı
o İhvan’ın Siyasi Serüveni
o İhvan, Demokrasi ve Dengeler
o İhvan ve Parlamento
o İhvan’ın Başarısının Sırrı
o İhvan’ın Kadına Bakışı
o İhvan’da Yol Ayrımı ve Özeleştiri
o Körfez Krizi Sonrası Radikalizm
o İki İslamcı Milletvekilinin Mahkemesi
o İhvan’da İç Çekişme
o İhvan’ın Siyasi Programı
o İhvan, Batı ve Şiddet
o Diğer İslamcı Örgütler
o İslami Hareket Cephesi (İHC)
o İslami Kurtuluş Partisi (İKP)
o Dar-ül Kur’an Cemaati
o İslami Cihad
o Mutezile Cemaati
o Selamet Hareketi
o İslami Hak Partisi
o Arap-İslam Demokratik Hareketi
o Arap-İslam Yenilenme Partisi
o Muhammed Ordusu
o İslami Kurtuluş Cephesi
o Adalet Birliği
o İmam Biati
4. FİLİSTİN
o Osmanlı, Filistin Kentsoylusu ve Ulema
o Kudüs Müftüsü ve İslam-Arap Sentezi
o Hacı Emin, Hitler ve Mussolini İttifakı
o Cihattan Sürgüne
o Şeyh İzzeddin el Kessem: Cihatçı Akım
o Çaresizlik Politikası, Batı ve Komünistler
o İhvan ve Filistin İlişkisi
o El Fetih Kuruluyor, ihvan Bölünüyor
o İhvan’ın Kış Uykusu ve Dine Dönüş
o İslami Uyanışın Göstergeleri
o İsrail’in Teşvik Ettiği islamcılık
o ihvan ve Yeni İslamcı Oluşumlar
o İhvancılar Arayış içinde
o Şeyh Yasin Devreye Giriyor
o HAMAS’a Giden Yolu İsrail Açtı
o HAMAS’ın Fikri ve Örgütsel Arka Planı
o HAMAS Kuruluyor
o Arafat İslam Silahına Sarılıyor
o HAMAS’ın Ürdün ile Dansı
o ihvan içinde HAMAS Tartışması
o HAMAS-E1 Fetih Rekabeti
o Filistin’de İslamcı Örgütler
o İslami Direniş Hareketi: HAMAS
o İslami Cihad
o Filistin İslami Hareketi
o El Tebliğ ve’l Davet Cemiyeti
o Hizb-ül Tahrir
o Diğer Örgütler
* Dizin
*

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir