Kalkınma Yeniden Alternatif İktisat Politikaları Elkitabı – Ha-Joon Chang, IIene Grabel

1980’den bu yana Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin IMF – Dünya Bankası – ABD reçetelerine teslimiyet içinde izledikleri politikaları değerlendirip eleştiren birçok iktisatçı, bu kitaptakine benzer saptamaları tekrar ve tekrar ortaya koydu. Chang-Grabel ikilisi, bu işi, iktisatçı olmayanların da rahatça izleyebilecekleri etkili bir biçimde ve sağlam bir bilgi birikimine dayanarak yapmışlar. Ve sonunda okurlara şu haklı mesajı açık seçik iletmişler: “Neoliberalizm yıkıcıdır, yararsızdır. Ve işte alternatifleri…”
Prof. – Dr. Korkut Boratav

Artan sayıda gelişmekte olan ülke, kendi iktisat politikalarını denetleme hakkını IMF?den ve Dünya Bankası?ndan geri almakta. Bu kitapta yer alan zengin politika önerileri somut ve uygulanabilir bir dizi alternatif oluşturuyor.
Martin Khor, Üçüncü Dünya Ağı Yöneticisi

Chang ve Grabel?in teorik açıdan sağlam ve ampirik olarak güvenilir eleştiriler ortaya koyan Kalkınma Yeniden adlı kitabı ? gösterdiği yolda ilerleyecek olan ülkelerde etkin ve sosyal açıdan adil bir kalkınma sürecini hızlandıracak, özenle hazırlanmış, güzel ve çözümleyici bir eser.
John Langmore, BM?de ILO Temsilcisi

Chang ve Grabel, neoliberallerin ekonomik kalkınmaya ilişkin görüşlerinin temelini oluşturan ?söylence?leri (veya palavraları) yerle bir ediyorlar. Kalkınma Yeniden tüm dünyada akademisyenlerin, öğrencilerin ve politika yapıcıların başucu kitabı olması gereken bir manifesto.
Prof. Lance Taylor, New School Üniversitesi

(Arka Kapak’tan)

Kitabın Künyesi
Kalkınma Yeniden Alternatif İktisat Politikaları Elkitabı
Orjinal isim: Reclaiming Development An Alternative Economic Policy Manual
Ha-Joon Chang, IIene Grabel
İmge Kitabevi Yayınları
Yayına Hazırlayan:Cem Somel
Düzeltmen:Alaattin Topçu
Çeviri: Emre Özçelik
Ankara, 2005, 1. Basım
283 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here