Kelile ve Dimne – Beydeba

Adını “doğruluğun ve dürüstlüğün simgesi” olan Kelile ile “yanlışın ve yalanın simgesi” Dimne’nin hikayesinden alan kitap, MÖ 1. yüzyılda, “Âlimlerin Başı” anlamına gelen “Beydaba” adıyla anılan bir Hint filozofu tarafından Sanskrit diliyle kaleme alınmıştır.

Dünya edebiyatında kimi kaynaklara göre Ezop’a ve La Fontaine’e de öncülük ettiği ileri sürülen Kelile ve Dimne, yüzyıllardır okunmasını fabl türünün en iyi örneklerinden biri olmasının yanı sıra; hayvanların sigeselleştirilmesi yoluyla ulaştığı bir ahlak ve siyasetname kitabı olmasına da borçludur.

Gerçekle düşün yer yer birbirine karıştığı,düşündürücü olduğu kadar da eğlendirici Kelile Ve Dimne, bir yanıyla masal kitabı olarak da okunabilir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Kelile ve Dimne
Beydaba
Say Yayınları / Edebiyat Dizisi
Çeviri: Nuriye Bilici
İstanbul, Ocak 2012, 1. Basım
160 sayfa

“Eser, yönetimi elinde bulunduranları ayırmak amacı ile basılmıştır. Siyasal, felsefi, eğitimsel bir nitelik taşır…” Enver Gökçe
Kelile ve Dimne doğu edebiyatının temel direklerinden biridir. Yazıldığı bin üç yüz yıldan beri klasik değerinden hiçbir şey yitirmemiştir. Hemen hemen bütün Doğu ve Batı dillerine çevrilmiştir.
Kelile ve Dimne M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınmış fabl tarzında hikâyeler barındıran bir hikâye kitabıdır.
Beydeba’nın yaşadığı zaman hakkında birçok ihtilaf bulunmakta ise de kitabın Depşelem isimli bir Hint hükümdarı zamanında yazıldığı düşünülmektedir. Zira eserin hükümdara sunulduğu ve hükümdara bir tür nasihat niteliğinde olduğu öne sürülmüştür. Fabl türünün ilk ve en önemli örneklerinden olan Kelile ve Dimne`deki hikâyeler siyasetten erdeme kadar birçok farklı konuyu ele almıştır. Eser adını ilk bölümündeki bir hikâyenin kahramanı olan iki çakaldan almıştır; “doğrunun ve dürüstlüğün” simgesi “Kelile” ile “yanlışın ve yalanın” simgesi.
Sanskritçe yazılmış olan eser ilk önce Pehlevice’ye, sonra Pehlevice’den Arapça’ya ve daha sonraları Arapça’dan Farsça’ya çevrilmiştir. Batı dillerine olan tercümeleri bu son Farsça çeviriden yapılmıştır. Edebi otoritelerce, Ezop ve La Fontaine fabllarının, Kelile ve Dimne`den ilham alınarak yazıldığı öne sürülür.

Kitabın Künyesi
Kelile ve Dimne
Filozof Beydaba
Kavis Kitap / Masal Dizisi
İstanbul, 2011, 1. Basım
176 sayfa

Kitabın Künyesi
Kelile ve Dimne
Beydeba
Hazırlayan: Enver Gökçe
Resimleyen: Kıymet Pur
Evrensel Basım Yayım
Basım Tarihi: 2006
Sayfa sayısı: 176

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here