Kendimce / Aforizmalar 5 – Nejdet Evren

1. İnsan, kendinden kaçan tek canlı türüdür.

2. Bireysel özgürlük, dünyadaki en son tutsağın özgürlüğü kadardır.

3. Ne olduğunu bilmek, ne olmadığını bilmektir; insanın ne olmadığı ne olduğu ile sıkı ilgilidir; hem olmak hem de olmamak, hem o hem öteki olunamaz; tercih yapan tür farklılaşan türdür; bu da düşüncedir.

4. Her şeyin kendi doğasında biçimlenmesinin yarattığı ve yansıdığı o insan denilen canlı türünün güzel olarak değer biçtiği bir şekilde oluşumunu sürdürebilmesi için yoğunlaşmak gerek!…

5. Eleştiri haklı bile olsa yapıcı değilse olumlu sonuç doğurmaz.

6. Duvarların ilki beyin çeperlerine örülmüştür; bu örgü yek-diğerlerince örülmüş bir örgü olduğuna göre, bu duvarı sökmek hem kendini hem de ötekini bireysel/sosyal anlamda özgürlüğe götüren yolun açılmasını sağlar.

7. Dünya gezegeninde yaşayan tüm çocukların, ölüm ve kahramanlığın kutsandığı öykülerden uzak tutulması gerekir; değilse, barış bir hayalden öteye geçemez.

8. İnsan sayısal bir veri olmak istemiyorsa, teknolojinin metal yığınını üzerinden atmalıdır.

9. İnsanın doğal-saflığına dönebilmesi için tüm giysilerinden / giydirilmişliklerinden / rütbelerinden/statülerinden arınması gerekir; işte o da, bu günkü insan değildir….

10. Bazı düşünceler vardır ki açıklanmadan dile gelmeyi beklerler; onun, hangi zamanda dilden döküleceğini kimseler bilemez.

11. İnsanı insan yapan/”kendini yaratan” yine insandır.

12. “kendini yaratan insan” kendini kandıran insana dönüşmekten kurtulmak istiyorsa, öncelikle tabuların üzerine gitmeli ve tabuları bir bir yıkmalıdır.

13. Gerçek yüzünü göstermeye cesaret edemeyen kişi, ruhen çökmüş ve çirkin olmalıdır.

14. En yoğun yorgunluk hayatın durduğu an yaşanır; adı ölümse; ölüm, en yoğun yorgunluğu yaşamaktır.

15. Bakılan şey, arandığı ölçüde görünür.

16. Şair, düş dünyasında yarattığı filmi sözcüklere dökebilen söz ustasıdır.

17. Fiziki kıyafetleri çıkarmak kolay, toplumsal kıyafetleri çıkarmak zordur.

18. İnsanın paylaşıma kapattığı yalnızlığını koruyabilmesi için mask/elenmesine gerek yoktur.

19. Ahlak, sosyal kıyafetlerin tümünü içeren bir üst kavramdır; insan, hem üretmeli hem de kendine yakışanı giymelidir.

20. Yarım-yamalak bilgi, bilgisizlikten daha çok tehlike oluşturur.

21. Tüm problemler olan ve olması gerekenin sürekli gözlemlenmesi, olasılıkların denenmesi, nihayetinde kararlı ve sabırlı olunması ile çözülebilir.

22. İnsan hayatında göbek bağı iki kez kesilir; ilki biyo-fizikseldir ve başkalarınca kesilir, ikincisi ise sosyo-politiktir ki bu bağı da kişi kendisi keser; ikinci bağ kesilmedikçe özgür olunamaz. ilk bağın kesilmesi var-olmayı, ikincisi özgür olmayı ifade eder.

23. Ötelenen şey,ötelenmeyenden daha değersiz değildir.

24. Tüketim iki türlüdür; üretici tüketim ve tüketici tüketim; karnı aç olanın beyin açlığı çekmesi nasıl beklenebilir ki?

25. En büyük tabu düşünce ise panzehiri de yine düşüncedir.

26. Bir dürten olmadan yabancılaştığını fark edemeyen, o dürtenin itmesi ile ne kadar ileri gidebilir ki?

Nejdet Evren
Tüm-zamanlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir