Kentin Mültecileri / Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme – Sevilay Kaygalak

Genç yaşta yitirdiğimiz Sevilay Kaygalak bu çalışmasında, Türkiye’de 1990-1996 yılları arasında yoğunlaşan ve bireysel, toplumsal ve siyasal yönden pek çok sorun ve olguyu peşinden sürükleyen geniş ölçekli bir gelişme olmasına karşın, sosyal bilimler yazınında, bırakın hakkıyla ele alınmayı, genellikle görmezlikten gelinen zorunlu Kürt göçünü konu ediniyor.
Göçün yoksullukla ilişkisini kültürel ve sosyo-psikolojik faktörleri merkeze koyan ya da onu bir boyutta aşırı politikleştirip (devletin Kürt nüfusa yönelik politikayla sınırlı tutarak) kendi başına ele alan yaklaşımlardan farklı olarak, dönemin ekonomi-politiği zemininde, neoliberal yeniden yapılanma, yoksulluğun toplumsal-mekânsal yoğunlaşması ve sınıf oluşumları çerçevesinde ele alıyor.
Türkiye’de göç, kentleşme ve toplumsal tarih yazınına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu kitap vesilesiyle Sevilay Kaygalak arkadaşımızın anısı önünde birkez daha sevgiyle eğiliyoruz.

Kitabın Künyesi
Kentin Mültecileri
(Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme)
Sevilay Kaygalak
Dipnot Yayınları / Araştırma-İnceleme Dizisi
Baskı Tarihi: Kasım 2009
216 sayfa

Sevilay Kaygalak’ın Hayatı
1972 Bingöl doğumlu olan Sevilay Kaygalak, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü?nde lisans öğrenimi gördükten sonra iki buçuk yıl bankacılık yaptı. 1997?de Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde yüksek lisansa başladı ve asistanlığa geçti. Doktorasını Ankara Üniversitesi S.B.E.?de, kent ve çevrebilimleri dalında yaptı. Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü?nde öğretim elemanı; mekân/kent kuramları, kapitalizmin mekânsal analizi, Türkiye kentleşmesi ve göç, yoksulluk gibi kentsel-toplumsal sorun alanları üzerine çalıştı. Praksis dergisi yayın kurulu üyesiydi. Elim bir trafik kazası sonrasında yoğun bakım ünitesinde verdiği 15 günlük yaşam mücadelesini 3 Kasım 2007?de kaybederek aramızdan ayrıldı.
Cesaret, iyilik, sevgi ve şefkat dolu yüreği ailesi ve dostları ile beraber çarpmaya devam ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir