Lenin: “Bu kitabın milyonlarca basılıp, bütün dillere çevrilmesini ne çok isterdim.”

JOHN REED’İN DÜNYAYI SARSAN ON GÜN KİTABINA ÖNSÖZ
John Reed’in Dünyayı Sarsan On Gün adlı kitabını büyük bir ilgi ve hiç eksilmeyen bir dikkatle okudum. Bu kitabı okumalarını, bütün ülkelerin İşçilerine bütün kalbimle salık veririm. Bu kitabın milyonlarca basılıp, bütün dillere çevrilmesini ne çok isterdim. Çünkü, sözkonusu eser’ proleter devriminin ve proletarya diktatörlüğünün ne olduğunu anlamakta çok büyük bir önemi olan olguların doğru ve olağanüstü canlı bir tablosunu çiziyor. Bu sorunlar günümüzde geniş olarak tartışılmaktadır. Ancak bu düşünceleri kabul etmeden ya da reddetmeden önce alınan kararın bütün önemini anlamak kaçınılmaz bir zorunluluktur. John Reed’in kitabı, hiç kuşku yok ki, uluslararası işçi hareketinin bu temel sorununa daha açıklık getirmeye yardım edecektir.

1919 yılının sonlarında kaleme alınan bu yazı 1923’de hiç kısaltılmadan John Reed’in Dünyayı Sarsan On Gün kitabında yayımlanmıştır. Krasnaya Novi Yay. -Moskova
N. Lenin
V. i. Lenin, Eseı1er, Paris-Moskova, c. 36, s. 534

Kaynak
V. i. LENiN
SANAT VE EDEBiYAT
Franısızcadan Çeviren BÜLENT ARIBAŞ
Payel Yayınları

Dünyayı Sarsan On Gün
Belgesel Anlatı
Yazar: John Reed
Yayınevi : Yordam Kitap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir