Lenin’in Düşüncesi / Devrimin Güncelliği – Georg Lukacs

Leninizm, şematik ve mekanik olmayan, salt pratiğe yönelen somut düşüncenin daha önce erişilmemiş bir evresi anlamına gelmektedir. Leninistlerin görevi bunu sürdürmektir. Ama tarihsel süreç içinde, yalnızca canlı olarak gelişen şey sürdürülebilir. Ve Leninist geleneğin bu şekilde korunması bugün, proletaryanın sınıf mücadelesinde bir silah olarak diyalektik yönteme cidden inanan herkesin en soylu görevidir.
Tanıtım Yazısı

Kitabın Künyesi
Lenin’in Düşüncesi Devrimin Güncelliği
Orjinal isim: Lenin, Studie Über den Zusammenhang Seiner Gedanken
Georg Lukacs
Çeviri : Ragıp Zarakolu
Belge Yayınları / Kuramsal ve Siyasal İncelemeler Dizisi
1. Basım: Ocak 1979
112 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir