Milan Kundera’nın “kendimi bulduğum” dediği eser hangisiydi?

Lois Oppenheim: Son olarak, edebiyat ve edebiyatın dünya ile, kültür ve birey ile ilişkisi üzerine düşüncelerinizin evriminde kayda değer dönüm noktaları var mı? Düşüncelerinizin evrimini kesinkes çizgisel bir ilerleme olarak mı görüyorsunuz, yoksa estetiğinizin gelişiminde önemli değişim anları saptayabiliyor musunuz?

Milan Kundera: Otuz yaşına gelene dek pek çok şey yazdım; her şeyden çok müzik ama aynı zamanda şiir, hatta bir tiyatro piyesi. Farklı farklı doğrultularda çalışıyordum, sesimi, tarzımı ve kendimi arıyordum. Gülünesi Aşklar’ın ilk öyküsüyle (bu öyküyü 1959’da yazmıştım) artık “kendimi bulduğumdan” emindim. Bir nesir yazarı olmuştum, bir romancı ve bundan başka bir şey değilim. O zamandan bu yana estetiğim hiçbir dönüşüm geçirmedi, sizin deyiminizle çizgisel olarak evriliyor.

Milan Kundera ile Söyleşi Yapan: Lois Oppenheim
The Review of Contemporary Fiction, Yaz 1989.
İngilizceden çeviren: Fatma Cihan Akkartal
oggito.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here