Mini Dev Sanat Kitabı – Çeviren: Elif Baki

En can alıcı resimler, fresk ve mozaiklerden seçilmiş dört yüz elliden fazla renkli repdorüksiyonun bulunduğu Mini Dev Sanat Kitabı, kronolojik sırayla tarih öncesi dönemden başlayıp yirminci yüzyıl başına kadar Batı resminin görsel bir özetini sunuyor. Her birinde ayrı dönemlerin anlatıldığı üç bölümden oluşan kitapta bölüm başlarında, tekniğe ve ressama ilişkin detaylı bilgi vermek yerine okuyucunun resimleri anlamasına yardımcı olacak bazı anahtar kavramların ve tanımların bulunduğu denemeler bulunuyor. Bu yönüyle kitap resim sanatına görsel bir giriş niteliği taşıyor.
“Batı resminin, tarihöncesi dönemden post-empresyonizme tüm tarihini içerir. En can alıcı resimlerden, fresk ve mozaiklerden seçilmiş 450?den fazla renkli reprodüksiyonla önemli bir dönemi kapsamaktadır. Tarihöncesi Avrupa?dan, Eski Mısır?dan, Yunan?dan ve Roma?dan başlayarak Bizans?a ve Gotik Sanata; Rönesans?ta, Maniyerist, Barıok, Rokoko, Neoklasik ve Romantik resme doğru uzanan; Empresyonizm ve 20. yüzyılın yenilikçi hareketlerini müjdeleyen eklektik Post-Empresyonistlerle son bulan kitap, Batı resminin görsel bir özetidir.” Tanıtım Yazısı

MİNİ DEV SANAT KİTABI
Çeviren: Elif Baki, Alfa Yayınları, Eylül 2008,
976 sayfa, 39 YTL.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir