Site icon insanokur

Neo-Liberalizm ve Sınıf – Alex Callinicos, Chris Harman

Karl Marks, kapitalist sömürüye karşı sürdürülen mücadelenin, toplumsal önderinin İşçi sınıfı olduğunu ve insanlığı sınıfsız topluma götürecek toplumsal değişimlerin ancak bu sınıfın mücadelesinin eseri olabileceğini günümüzden yaklaşık yüzyıl önce göstermişti. Bugünün İşçi sınıfı Marks’ın dönemindeki işçi sınıfından farklı. Günümüzde, İşçi sınıfının küçük bir bolümü sanayi sektöründe çalışıyor. Teknolojinin gelişmesi, kamu hizmetlerinin yaygınlaşması giderek daha fazla insanı “beyaz yakalı İşçi” haline getiriyor. 1980’lerin başından itibaren, “‘sol” içinde, İşçi sınıfının sosyal ve politik bir güç olmaktan uzaklaşmaya başladığı iddia edilir oldu. Bu kitap, proleteryaya elveda diyenlere marksistlerin yanıtıdır. Callinicos ve Harman, marksist “sınıf kavramının nasıl tanımlanması gerektiğinden başlayarak, istatistiklerle destekledikleri çalışmalarında, kriz dönemlerinin daima kapitalizmin yeniden yapılanmasına denk düştüğünü ve işçi sınıfının da bu sürecin bir parçası olduğunu savunuyorlar. İşçi sınıfının bileşimi farklılaşıyor, ama proletarya, toplumsal değişimlerin biricik Öznesi olarak hâlâ egemen sınıfların karşısında duruyor.

Özgün “Yeni Orta Sınıf” çözümlemeleriyle seksenli doksanlı yıllarda toplumbilim dünyasının referans noktasını oluşturan ikilinin kuramlarını özetledikleri, uzun zamandır aranıp bulunamayan yetkin çalışması, gözden geçirilip düzenlenmiş basımıyla Türkçe’de. İkibinlerde de sınıf analizinin güncelliğini hiç kaybetmediğinin belgesi olan kitap “İşçi Sınıfı Değişti mi?” gibi canalıcı bir soru üzerinden akıp Beyaz Yakalılar’ın konumunu saptıyor.

Bir çok modern klasiği dilimize kazandırmakla kuramsal tartışmalarımıza boyut kazandırmış değerli çevirmen Osman Akınhay’ın ilk çevirisi olmasıyla da hayli anlamlı olan metin üretim ilişkilerinin karmaşıklaştırıldığı Postmodern Çağ’ın sınıfsal yapısını anlamak isteyen okurlar için bir el feneri işlevi görüyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Neo-Liberalizm ve Sınıf
Orjinal isim: The Changing Working Class Essays On Class Structure Today
Alex Callinicos, Chris Harman
Salyangoz Yayınları / Locus Dizisi
Yayın Yönetmeni : Kazım Uğur Kızılaslan
Redaksiyon : Ali Şimşek
Mizanpaj : Mert Meriç
Kapak Tasarımı : Muhammet Uzun
Editör : Ali Nesin
Çeviri : Osman Akınhay
İstanbul, 2006, 1. Basım
160 sayfa

Exit mobile version