Özne, Nesne, Biliş – Viktor A. Lektorski

Özne, Nesne, BilişViktor A. Lektorski bu kitabında insana dair bir etkinlik olarak bilginin niteliği, yine felsefenin özel bir alanı olan epistemoloji tarafından bilginin tarihsel olarak nasıl yorumlandığı ve ortaya çıkan yaklaşımlar ekseninde de bilgi sorunsalı üzerine bir tartışma yürütüyor.

Felsefe tarihinin ilk sorunlarından biri olan ve özellikle son yüzyıldaki bilimsel devrimin etkisiyle daha dinamik bir incelemeye konu olan bilgi, Lektorski tarafından Marksist bir yaklaşımla ele alınıyor.

Bilgi sorunsalı; bilginin ortaya çıkışına etki eden bilen (özne) ve bilinmeye değer bulunan (nesne) arasındaki diyalektik ilişki düzleminde ve epistemolojideki yeni tartışmalardan yola çıkarak Marksist bakış açısıyla çözümlenmeye çalışılıyor, epistemolojinin geleneksel yöntemleri ve meta?zik maddecilik yine Marksist çözümleme ile eleştiriliyor, bilgi ve biliş alanının yorumlanmasında ortaya çıkan bulanıklık ve tutarsızlık diyalektik maddeciliğin yöntemiyle aşılmaya çalışılıyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Özne, Nesne, Biliş
Viktor A. Lektorski
Yordam Kitap / Kuram / Siyaset Dizisi
Türkçe
368 s. — 2. Hamur– Ciltsiz — 14 x 20 cm
İstanbul, 2016
ISBN : 9786051720692
Çeviri : Şükrü Alpagut

Prof. Viktor A. LEKTORSKİ
Rusya Bilimler Akademisi üyesi, bilim doktoru (felsefe), profesör. Felsefe Enstitüsü’nde (Rusya Bilimler Akademisi) Epistemoloji ve Mantık Bölüm Başkanı, Devlet Akademik Beşerî Bilimler Üniversitesi’nde Epistemoloji ve Mantık Kürsüsü Başkanı olarak görev yapmıştır. 400’ü aşkın bilimsel eseri vardır.

V. A. Lektorski, “felsefeye yaptığı katkılar nedeniyle” Rusya Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü ödülüyle, SSCB üstün hizmet Nişanı’yla ve M. V. Lomonosov Nişanı’yla onurlandırılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here