Pedagoji ve Praksis – Peter McLaren, Nathalia Jaramillo

Eleştirel eğitimciler, günümüzde kamusal alanı devletin neo-liberalizm ve emperyalizm pratikleriyle ve küreselleşmiş kapitalizm canavarıyla bütünleşmesine karşı savunmak için gayretkeş bir mücadele veriyorlar… Mevcut tarihsel anın merkezi uzlaşmazlığı, Şimdi tereddütsüz imparatorluk diyebileceğimiz uzlaşmazlıktır. İmparatorluğun en ateşli elebaşları ve müzmin savunucuları arasında küresel barışı ve özgürlüğü neoliberalizmin serbest ticaret amentüsüyle eşitleyenler yer almaktadır. Halihazırdaki Birleşik Devletler’in imparatorluğa doğru yönelişinin, emperyalizmin ilk devrelerini sürüp götüren aynı katılaşmış mantığı -sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi- izlediğini iddia etmek, haddini aşmak olmaz. Bugünün emperyalizmine dair farklı olan şey, Lenin’in zamanınkinin aksine, bugünkü emperyalizmin sadece özel finansal sermaye içinde değil, fakat devlet finans sermayesi içinde de kökleşmesidir… Eleştirel Pedagoji Evrensel Bir Kurtuluş Anlatısı Olduğu İçin (en azından postmodernist ve neoliberallerin ehlileştirme denemelerinden kaçabilen biçimleri), sağ kanat ve sol kanadın politikalarına, hem Batı eğitim sisteminin sömürgeciliğinin yeniden dirilmesi anlamına geldiği hem de sosyal dönüşüm talepleri olmadığı için karşı çıkar. Eleştirel pedagojiyi suçlayanlar, onun işçi sınıfı zaferine duyduğu inancın kaba bir ekonomik belirlenimcilikten kaynaklandığını, artık tedavülden kalktığını söyleyerek bu inancın, Fukuyama’nın (1989) kapitalizmin diş çıkarma ağrılarının bittiğini ve monarşi, faşizm ve komünizme karşı zafer kazandığını ilan etmesinden çok önce yıkılması gerektiğini iddia ederler… Eleştirel pedagojiyi Marx’ın politik ekonomi eleştirilerine dayandırmak, eğitimcilere değer yasası, özel mülkiyet ve yatırılan sermayenin geri dönüşü biçiminde kapitalist topluma içkin olan insan emeği sömürüsüne meydan okumaları fırsatını verecektir. Ve bu bakış aynı zamanda, Anglo dünyasının sivil haklar ve insan saygınlığını hiçe sayarak beyazların üstünlüğü anlayışını ve kapitalist ataerkillik politikalarını Latinler’e dayatmasına karşı çıkma olanağını da sunacaktır. (Tanıtım Yazısı)

Kitabın Künyesi
Pedagoji ve Praksis
Nathalia Jaramillo, Peter McLaren
Kalkedon Yayınları / Eğitim ve Kültür Dizisi
Baskı Tarihi: Nisan 2009
288 sayfa

Yazarlar Hakkında Bilgi
Peter McLaren, Kalifoniya Üniversitesi Eğitim ve Enformasyon Çalışmaları Enstitüsü, Kent Okullaşması Bölümü’nde profesördür. Profesör McLaren, 45 kitap ve yüzlerce makalenin yazarı ve editörüdür. Çalışmaları 20 dile çevrilen Peter McLaren’a ait 4 kitap Amerikan Eğitim Çalışmaları Derneği tarafından verilen Eleştirmen Ödülünü kazanmıştır. “Life in Schools” adlı kitabı 2004 yılında Rusya Fedarasyonu Eğitim Bakanlığı ve Moskova Sosyal ve İktisadi Bilimler Okulu’nun ortaklaşa düzenlediği “Dünyanın En Etkili 12 Eğitim Kitabı” seçkisinde yer almıştır. McLaren, Kaliforniya Chapman Üniversitesi Paulo Freire Sosyal Adalet Ödülünü ilk alan isimdir. Profesör McLaren’nın “Kapitalistler ve İşgalciler”, “Che Guevera, Paulo Freire ve Devrimin Pedagojisi” Nathalia Jaramillo ile birlikte yazdıkları “Pedagoji ve Praksis” adlı kitapları Türkçe’ye çevrilmiştir.

Nathalia Jaramillo, Purdue Eğitim Fakültesi, Kültürel Temeller Bölümü’nde çalışmaktadır. Bununla birlikte aynı üniversitenin Amerikan Çalışmaları Fakültesi’nde de çalışmalar yürütmektedir. Eleştirel pedagoji, sosyo-politik analiz , feminizm ve kapitalist toplumda bilgi üretimi konuları etrafında birçok makale ve kitap bölümü yazan Jaramillo, Peter McLaren ile birlikte “Pedagoji ve Praksis” adlı kitabın yazarıdır. Jaramillo, Karakas’ta uluslarası organizasyonlarla birlikte marjinal gruplar için ekonomik, sosyal ve eğitimsel adalet çalışmaları yürütmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir