Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (8 Cilt)

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi her biri on fasiküllük sekiz ciltten oluşuyor. İlk beş cilt, dünyada modern sosyalizmin gelişme sürecini kapsıyor.
 Sosyalizmin belirli bir iç bütünlüğe sahip bulunan gelişme evrelerine göre saptanan bu beş cildin kronolojik düzeni şöyle: 1. Cilt (1848-1871), 2. Cilt (1871-1917), 3. Cilt (1918-1945), 4. Cilt (1945-1960) ve 5. Cilt (1960dan Günümüze). 6. ve 7. ciltler, Türkiyede sosyalizmin ve toplumsal mücadelenin gelişmesini içeriyor. 8. ve son ciltte ise ütopik sosyalizm ve ütopik sosyalist düşünceye temel olan toplumsal mücadeleler ele alınıyor.
Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi kronolojik bir düzene sahip. Ayrıca ansiklopedide yeralan genel alfabetik dizin, aranılan konu, yer ve kişi adlarına ulaşma kolaylığı sağlamayı amaçlıyor. Her cilt sonunda, bir de kronolojik akış grafiği yeralıyor.

Ansiklopedinin Künyesi
Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi
İletişim Yayınları
Basım Tarihi: 1988

8 Ciltte Yeralan Fasiküller
Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (STMA)

1. Modern Sosyalizmin Doğuşu
2. Marx ve Engels
3. 1848 Avrupa Devrimleri-Fransa
4. Almanya ve Avusturya-Macaristan’da 1848 Devrimleri
5. Britanya’da Sınıf Mücadeleleri
6. Amerika İç Savaşı
7. İtalyan Birliği
8. Kapital
9. I. Enternasyonal
10. Alman Sosyal-Demokrasisinin Doğuşu 1848-1875
11. İki Devrim Arası Fransa 1848-1871
12. Paris Komünü
13. II. Enternasyonal
14. Emperyalizm
15. Latin Amerika ve Meksika Devrimi
16. Rus Devrimci Hareketi
17. 1905 Rus Devrimi
18. 1917 Ekim Devrimi
19. Sovyetler’de İç Savaş
20. Avrupa’da Sosyalist Devrimler
21. III. Enternasyonal ve Asya’da Devrimler
22. Tek Ülkede Sosyalizm
23. İtalya’da Sosyalist Hareket
24. Bulgaristan’da Faşizm
25. Almanya’da Nazizm ve Sosyalist Hareket
26. İspanya İç Savaşı
27. ABD’de İşçi Hareketi
28. II. Dünya Savaşı Öncesi Sosyalist Hareket
29. II. Dünya Savaşında Sosyalizm Ve Direniş
30. Doğu Avrupa’da Halk Demokrasileri
31. Sovyetler Birliği ve Sosyalist Blok
32. İngiliz Emperyalizminin Özgünlüğü
33. Yunanistan İç Savaşı
34. Çin Devriminin Tarihsel Kökleri
35. Çin Devrimleri
36. Çin’de Sosyalizm
37. Vietnam Devrimi
38. Çin Hindi’de Devrimler
39. Siyah Afrika’da Devrimler
40. Arap Afrikasında Devrimler
41. İran ve Ortadoğu’da Devrimler
42. Küba Devrimi
43. Latin Amerika’da Devrim ve Karşı-Devrim
44. Doğu Avrupa’da İşçi Muhalefeti
45. 1968
46. Alternatif Hareket ve Yeşiller
47. Kadınların Kurtuluş Hareketi
48. Avrupa’da Diktatörlüklerin Çöküşü
49. Savaş Sonrası Sosyal Demokrasi
50. Filistin Devrimi ve Ortadoğu
51. Afganistan
52. Kore Devrimi ve Japon Emperyalizmi
53. Çin ve SSCB’de Reformlar
54. Türkiye’de Toplumsal Mücadelelerin Tarihsel Kaynakları
55. Tanzimat ve Batılılaşma
56. Meşrutiyet, Emperyalizm ve İşçi Hareketi
57. Kurtuluş Savaşı
58. Kurtuluş Savaşı’nda Sosyalist Hareket
59. Türkiye’de Burjuva Cumhuriyeti
60. Kemalist Rejim ve Kürt Ayaklanmaları
61. Tek Parti Diktatörlüğü
62. DP Dönemi
63. 27 Mayıs
64. 27 Mayıs Sonrası Sosyalist Hareket
65. Parlamento Dışı Muhalefet
66. Türkiye’de 1968
67. 1960-1971 Arasında Kürt Hareketi
68. Kitlesel Mücadeleler ve Dev-Genç
69. 12 Mart ve Silahlı Mücadele
70. Sosyal Demokrasinin Yükselişi
71. Faşist Hareket ve MC İktidarları
72. Kitlesel Örgütlenmeler ve Sosyalist Hareket
73. 1973-1980 Arası İşçi Hareketleri
74. 1971-1980 Arasında Kürt Sorunu
75. Faşist Terör ve Anti-faşist Direniş
76. Parlamenterizmin Tıkanışı ve 12 Eylül
77. 12 Eylül Diktatörlüğü
78. Devlet ve Medeniyetin Doğuşu
79. Kölelik ve Köle Ayaklanmaları
80. İmparatorluklarda Sınıf Mücadeleleri
81. Din ve Toplumsal Mücadeleler
82. Köylü Ayaklanmaları
83. Rönesans
84. İlk Burjuva Devrimleri
85. Amerikan Bağımsızlık Savaşı
86. Fransız Devrimi
87. Ütopik Sosyalizm

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi’nde (STMA) yeralan fasiküllere ulaşmak için tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir