Sparta’da Mükemmel Toplum / Likurgos Yasaları

Sparta’da Mükemmel Toplum/ Likurgos Yasaları bir derlemedir ve Türkiye’de bu içerikle ilk kez yayımlanıyor. Kaynak Yayınları, Sparta ve Likurgos’la ilgili bütün kaynakları tarayarak en önemlilerini elinizdeki kitapta topladı. Likurgos Yasaları, antikçağın önemli bir ütopyasıdır, ama aynı zamanda, tarih boyunca, bütün ütopyaları da önemli ölçüde etkilemiştir.
Likurgos, MÖ 9. yüzyılda, toplumsal çürümeye cevap aramak amacıyla medeniyetin beşiği Mısır’ı, Ortadoğu’yu ve Girit’i dolaşıyor, toplumları inceliyor. Sonra dönüp, öğrendiklerini ülkesinde uyguluyor. İşte Likurgos Yasaları ve Sparta toplum yapısı böyle ortaya çıkıyor. Antikçağın bütün tarihçileri ve filozofları; Platon, Herodotos, Aristoteles ve diğerleri, eserlerinde mutlaka Sparta’dan bahsetmişler, Likurgos Yasaları’nı “kaybedilmiş güzellikler” olarak değerlendirmişlerdir.

Bu değerlendirme son derece isabetlidir. Sparta Devrimi, 2500 yıl önceki bir aydının sergilediği yüksek siyasal bilinç açısından çok çarpıcıdır. Likurgos Yasaları’yla Sparta’ya getirilen düzen; mutlak mülkiyet eşitliği, kadın-erkek ortaklaşalığı, israfı dışlayan kanaatkârlık ve mütevazı yaşam anlayışı, kolektif yönetim sistemi, 2500 yıl sonra bugün bile hâlâ bir ütopyadır…

Kitabın Künyesi
Sparta’da Mükemmel Toplum / Likurgos Yasaları
Derleyen ve Çeviren: Sadık Usta
Düzeltmen: Gülcem Oflaz
Yayınevi: Kaynak Yayınları
Yayın Tarihi: Nisan 2005
115 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir