Dünyada bir Palto hayaleti hala dolaşıyor – Ümit Yıldırım

Dostoyevski’nin Rus edebiyatının yazarları ve eserlerine dair “Hepimiz onun Palto’sundan çıktık” demesine yol açan, 1825 yılından 1855 yılına kadar Çarlık Rusyası’nda “Rusya’nın gelişmesini donduran Çar” olarak anılan I.Nikola ve Çarlık sözcüleri tarafından Rus insanını aşağılamakla onun kötü yönlerini göstermekle, halkına ihanetle suçlanmasına kadar giden, günümüzün yabancılaşmış sıradan insanına ışık tutan Gogol un Palto adlı uzun öyküsünün sırrı nedir Çarlığı bu kadar öfkelendirmesinin altında yatan gerçek ne olabilir?