Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm – Korkut Boratav

Meksika’dan Güney Kore’ye, Türkiye’den Batı Afrika’ya kadar uzanan bir coğrafyada yüz milyonlarca köylünün, çiftçinin uluslararası kapitalizmin ve metropol sermayesinin kuşatması karşısında ayakta durmaya çalıştığı bir gerçek. 19. yüzyıldan bu yana, başta Marksistler, farklı okullardan sosyal bilim insanları köylülüğün kapitalizmle eklemlenmesini, direnme gücünün nedenlerini ve bu bağlantılar içinde oluşan bölüşüm ve sömürü ilişkilerini incelemiş ve tartışmışlardı.
Korkut Boratav’ın kaleme aldığı ‘Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm’ de bu tartışmaları süzgeçten geçiriyor ve değerlendiriyor. Kuramsal düzlemde bu tartışmalara yeni açılımlar getirmeye çalışan Boratav’ın kitabı, Türkiye’de ve Üçüncü Dünya’da tarımın geleceği üzerinde düşünen, ilgi duyan herkes için temel bir kaynak.

Kitabın Künyesi
Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm
Yazar: Korkut Boratav
Yayınevi: İmge Kitabevi Yayınları
Şubat 2004
239 sayfa.

Yorum yapın

Daha fazla Ekonomi, Emek Tarihi / Teori, İnceleme, Politika
Topraksızlar / Brezilya’da Topraksız Köylü Hareketi: MST – Metin Yeğin

"Metin'in, bu kitapla sağladığı katkı, MST mücadelelerinin ve zaferlerinin ilerici derslerini Türkiye soluna taşımak açısından kilit bir önem taşıyor." James...

Kapat