Toplum ve Edebiyat – Adnan Binyazar

?Kitap, kişiyi bilgece düşünmeye yöneltiyor, onu erdemli kılıyor. İnsan, yeryüzündeki varlığının bilincine ancak kitapla varır. Zamanı en olumlu yönde kullanma alışkanlığını kazandıran bu edim, insana sonsuzca düşünebildiği bir dünyanın kapısını da aralar. Goethe?nin Faust?unun çelişkili kimliğini, ancak bu kapıdan girenler kavrayabiliyor. Kitap, insanca varoluşun kültür belgesidir. Onu çağdan çağa taşıyıp sonsuzluğa erdiren de, özgürce düşünmenin yoluna sokan da kitaptır. İnsan, ancak düşünsel varlık bilincine erdiği oranda ?insan? değil midir??

Sanat, edebiyat konularında ufuk açıcı yazılarıyla düşünce dünyamıza büyük katkılarda bulunan Adnan Binyazar?ın bu kitabı, sanatçının içinde yer aldığı tüm alanlara ışık tutan yazılardan oluşuyor. “Toplum ve Edebiyat”, toplum karşısında sanatçının konumunu irdeliyor: Sanatın, sanatçının görevi nedir? İnsan neden yazar, neden okur? Devletin, yasaların, geleneklerin sanatçı karşısındaki tutumu ne olmuştur? Edebiyatımızın kaynakları nelerdir? Binyazar bütün bu soruları sorup yanıtlarını araştırırken kılı kırk yarıyor. Sanata ilgi duyanlar, insanın insan olarak varoluşunun anlamını arayanlar için bir bilge olarak hitap ediyor. Genişletilmiş yeni baskısını sunduğumuz “Toplum ve Edebiyat”ın genç kuşağın dikkatinden kaçmayacağını umuyoruz.

Kitabın Künyesi
Toplum ve Edebiyat
Adnan Binyazar
Can Yayınları / Deneme Dizisi
İstanbul, 2010, 1. Basım
368 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Edebiyat Haberleri, İnceleme, Sosyoloji
Frankfurt Dersleri ? Ingeborg Bachmann

Dil nedir? Yeni bir yazın dili nasıl kurulur? Yazın ütopyası ne demektir? Ahlak nedir? Ahlak ile yazının bağıntıları nelerdir? Yazan...

Kapat