Türkiye Solunda Üç Tarz-ı Siyaset / YÖN, MDD ve TİP – Mustafa Şener

1960?lı yıllarda Türkiye sosyalist hareketi, tarihinde ilk defa siyasal iktidarı ele geçirmeyi hedeflemişti. Dönemin sol hareketleri yakın bir gelecekte iktidarı alma umudu taşımış, örgütsel ve ideolojik olarak buna hazırlanmaya çalışmış ve bu bağlamda farklı siyasal stratejiler geliştirmişlerdi. Bu çalışmada, temel olarak, 1961-1971 döneminde Türkiye sosyalist hareketini oluşturan üç ana akımın (Yön-Devrim Hareketi, Milli Demokratik Devrim Hareketi ve Türkiye İşçi Partisi) siyasal stratejileri irdelenmekte, bu stratejilere dayanak oluşturan ideolojik ve kuramsal kaynaklar serimlenmektedir. Giriş bölümünde önce siyasal strateji tartışmalarının Marksist kuramdaki tarihsel gelişim seyri kısaca ele alınmakta, ardından dünya sosyalist hareketinin ve Türkiye Komünist Partisi?nin bu bağlamdaki kuramsal-pratik mirasına ve İkinci Dünya Savaşı sonrasının dünya konjonktürüne (Çin devrimi, ulusal kurtuluş savaşları, Afrika-Arap sosyalizmi, Küba devrimi ve Latin Amerika?daki gerilla hareketleri vb.) değinilmektedir. Sonra da Yön-Devrim, MDD ve TİP?in ortaya koymuş olduğu siyasal stratejiler sırasıyla ve ayrıntılı bir biçimde ?kuramsal, ideolojik ve siyasal dayanaklarıyla birlikte? irdelenmektedir.

Kitabın Künyesi
Türkiye Solunda Üç Tarz-ı Siyaset
YÖN, MDD ve TİP
Mustafa Şener
Yordam Kitap
Düzeltme: İbrahim Yıldız
Yayın Yönetmeni: Hayri Erdoğan
Kapak Tasarım: Savaş Çekiç
İç Tasarım: Savaş Çekiç
Sayfa Düzeni: Cem Demirezen
Baskı: 1. Baskı, Şubat 2010, İstanbul
Sayfa Sayısı: 384

Mustafa Şener Hakkında Kısa Bilgi
Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi?nde, yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi?nde yaptı. Doktorasını Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi anabilim dalında tamamladı. Praksis dergisi kurucusu ve yayın kurulu üyesidir. Siyasal kuramlar ve 20. yüzyıl Türkiye tarihi üzerine yoğunlaşan çalışmalarını Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde sürdürüyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here