Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi – Ahmet Talimciler

2000 yılı Milliyet Ödülleri “Sosyal Bilimler” ana dalında “Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi” adlı eseriyle birincilik kazanan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Talimciler bu çalışmasında; Türkiye futbolunda fanatik dilin nasıl kurgulandığı, hangi öğeleri içinde barındırarak ideolojiyi yeniden üretmekte olduğu şiddet-milliyetçilik- cinsiyetçilik içeren söylemlerden örneklerle göstermeye çalışmaktadır.

“Futbol popüler kültürün en önemli parçalarından birisidir ve kendi dilini yaratmıştır. Spor gazetelerinin tekstlerinin analize tabi tutulması ile bu dilin içerisinde hangi unsurları barındırmakta olduğunu ortaya koyabiliriz. Futbol alanında zihinsel anlam haritalarımızın oluşturulmasında gazetelerdeki futbol sayfaları, televizyonlardaki futbol programları ve futbol gazeteleri aracı bir rol oynamaktadır. Bu yayın organları yaptıkları yayınlarla taraftarı olunan takımla ilgili zihinlerde varolan şemaların gelişmesinde ve yeni şemaların oluşmasında rol oynarken, medyanın ikili karşıtlıklar üzerine kurulu olan dili içinde bizim takım ve rakip takım imgesini kurgular ve farklılıkları keskinleştirmek suretiyle gerilimin artmasını sağlarlar. Özellikle üç büyüklerin maçları öncesi ve sonrasında yapılan yayınlarda kullanılan abartılı dil, oynanacak olan ‘oyun’u ‘oyun’luktan çıkarmak suretiyle fanatizmin yükselmesini teşvik etmektedir. Çalışmada; işte bu fanatik dilin nasıl kurgulandığı, hangi öğeleri içinde barındırarak ideolojiyi yeniden üretmekte olduğu şiddet-milliyetçilik-cinsiyetçilik içeren söylemlerden örneklerle gösterilmeye çalışılacaktır.”
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Talimciler
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi

Kitabın Künyesi
Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi
Ahmet Talimciler
Bağlam Yayınları
Basım Yılı: 2003
142 sayfa

Bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir