Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze) – Tevfik Çavdar

Tevfik Çavdar’ın ikinci cildi olan ‘Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1950’den Günümüze’ adlı çalışmasında Türkiye’deki demokrasi tarihinin kendi deyimiyle panoramik bir görüntüsünü sunar.
Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihini; Demokrat Parti Dönemi, 27 Mayıs’tan 12 Mart 1971 Darbesine, 12 Mart’tan 12 Eylül’e, 12 Eylül 1980’den 1990’lı Yıllara, Koalisyonlardan Temelde İslamcı olan Tek Parti İktidarına olmak üzere beş bölümde incelemiş.
Şiddet aynı şiddet, soygun aynı soygun, kan dökmede geriye adım yok; gene ilmikler boyunda, gene köşe başlarında kim vurduya gitmeler, karakol dayakları dört başı mamur işkenceye dönüşmüş; gene pahalılık, gene açlık, gene eğitimsizlik, gene sağlıksız milyonlar. Eskilerden sadece görece farkları var. Bunun için demokrasimiz Hilmi Yavuz’un şu dizelerini anımsatırcasına acılı ve sanaldır:

Ölümün anayurdu bendedir
Solgun idam fermanıdır rûzigâr
Bir türkünün derin ağaçlığında
(ya da)
Hüzün ki en çok yakışandır bize
Belki de en çok anladığımız

İçindekiler
GİRİŞ
Sanal ya da Yapay Demokrasi üzerine ………………………….9
BİRİNCİ BօLÜM
DEMOKRAT PARTİ D…ÖNEMİ (1950-1960) ……………….13
1950 Seçimi ve Yeni iktidar ……………………………….13
Nazım Hikmet’in Affı ………………………………………..27
Kore Savaşı, NATO’ya Giriş ve
Barışseverler Hareketi …………………………………29
Sol Düşünceye Yönelik Baskılar;
1951-52 Tevkifatı……………………………………….34
CHP Değişmeye çalışıyor ………………………………….40
1954 Seçimi ……………………………………………………..45
Kıbrıs Sorunu ve 6-7 Eylül Talanı……………………….48
Ekonomik Bunalım ve Yükselen
Toplumsal Huzursuzluk ……………………………..53
1957 Seçimi ……………………………………………………..62
1957-1960 Dönemi Olayları……………………………….70
Baskılar Artıyor, Tahkikat Komisyonu,
Gösteriler ………………………………………………….74
Demokrasinin Neresine Geldik? …………………………80
İKİNCİ BօLÜM
27 MAYIS’TAN 12 MART 1971 DARBESİNE ………………85
27 Mayıs Darbesi ………………………………………………85
Yassıada Olayı ………………………………………………….95
Kurucu Meclis ve Yeni Anayasa ………………………….98
çift Meclis …………………………………………………102
Anayasa Mahkemesi ……………………………………102
Devlet Planlama Teşkilatı…………………………….103
çalışma Yaşamındaki Yenilikler……………………104
Toprak Reformu …………………………………………105
üniversite ö…zerkliği ve TRT…………………………105
Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler …………………….107
Yargı Bağımsızlığı ……………………………………….107
Milli Güvenlik Kurulu…………………………………108
Yeni Siyasi Partiler ve Adalet Partisi…………………..110
1961 Seçimi ve Koalisyonlar Dönemi ………………..113
22 şubat ve 21 Mayıs Darbe Girişimleri……………..117
çalışma Yaşamındaki Değişiklik ve Atılım …………122
Solda ilk Adımlar ve Türkiye işçi Partisi ……………131
1965-1971 Döneminde CHP ve AP……………………151
15-16 Haziran Olayları…………………………………….163
Solda Yeni Açılımlar ve Bölünmeler…………………..174
A. TİP’teki Gelişmeler …………………………………175
B. Fikir Kulüplerinden (FKF) Dev-Genç’e……..182
C. Gençlik Olayları……………………………………..185
D. Devrimci Doğu Kültür Ocakları
(DDKO) ………………………………………………..188
ÜÇÜNCÜ BօLÜM
12 MART’TAN 12 EYLÜL’E …………………………………….191
12 Mart Muhtırası ve Sonrası ……………………………191
Yükselen Silahlı Mücadele, Sıkıyönetim
ve Balyoz Hareketi………………………………………198
CHP Lider Değiştiriyor…………………………………….207
A. Anayasa Değişiyor…………………………………..207
B. TİP Kapatılıyor……………………………………….211
C. Ecevit, CHP Genel Başkanı Oluyor …………..215

D. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ……………………….219
Naim Talu Hükümeti ve 1973 Seçimi ………………..222
A. Naim Talu Hükümeti………………………………222
B. İslamcı Akımın Siyasal …örgütü:
Milli Selamet Partisi ………………………………..224
C. 1973 Seçimleri, CHP ve
Ak Günlere Programı ……………………………..226
CHP-MSP Koalisyonu ……………………………………..231
Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti ……………………242
Ükinci Milliyetçi Cephe Hükümeti ve
CHP Üktidarı …………………………………………….247
Sol Partiler ve ö…rgütler…………………………………….253
Adalet Partisi Azınlık Hükümeti ve
24 Ocak Kararları ……………………………………..258
D…ÖRDÜNCÜ B…ÖLÜM
12 EYLÜL 1980’DEN 1990’LI YILLARA ……………………263
Yeni Anayasal Düzen……………………………………….263
Yeni Siyasi Partiler ve 1983 Seçimi ……………………271
SODEP-Halkçı Parti Birleşmesi …………………………276
Siyasi Yasakların Kalkması,
1987 Seçimi ve Sonrası……………………………….278
Körfez Savaşı ………………………………………………….283
ANAP’ın Sözde Liberal Ekonomik
Politikasının Sonuçları ………………………………286
1990’lı Yıllarda Dünyadaki Gelişmeler……………….293
1990’lı Yıllarda Türkiye’deki Başat Gelişmeler …….307
BEŞİNCİ BօLÜM
KOALİSYONLARDAN TEMELDE İSLAMCI OLAN
TEK PARTİ İKTİDARINA………………………………..327
VargI: Cumhuriyetin Sekseninci Yılında
Siyasal Katılımın Neresindeyiz? …………………358
KAYNAKÇA..
………………………………………………………..379
D…ÖNEMSEL YAYINLAR …………………………………………382

Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze) – Tevfik Çavdar
Yayınevi: İmge
Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze)
G. Yayın Yönetmeni : Şebnem Çiler Tabakçı
Kategori: Türkçe / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi / Türkiye Üzerine
382 Sayfa
Yayın Tarihi: Ocak 1996
Baskı Sayısı: 4
Son Baskı Tarihi: Eylül 2008

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir