Site icon insanokur

Yalnızgezerin Düşleri – Jean Jacques Rousseau

Rousseau’nun yaşamının sonuna doğru kaleme aldığı Yalnızgezerin Düşleri aklından geçenleri yansıttığı on bölümden oluşuyor. Rousseau’nun Paris ve civarında yaptığı yürüyüşlere, bu esnada karşılaştığı insanlarla ilgili gözlemlerine, bitki âlemi ve tıp ile ilgili görüşlerine, eğitim ve çocuk yetiştirme konularına bakış açısına ve dönem aydınlarına yaklaşımına ışık tutar nitelikte olan eser, düşünürün hayatının bu son evresinde geldiği noktayı daha iyi kavramak açısından da büyük önem taşıyor. İnsan ruhunun yerküre üzerinde çektiği sıkıntılardan nasıl kurtulacağı yönünde de samimi düşüncelerin yansıtıldığı eser, Batı düşünce tarihinde kendine çoktan sağlam bir yer edinmiş, pek çok romantiğe de esin kaynağı olmuştur.
Metni Fransızca aslında yapılmış son çevirisiyle okurun beğenisine sunuyoruz.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Yalnızgezerin Düşleri
Jean Jacques Rousseau
Alakarga Sanat Yayınları / Anlatı Dizisi
Çeviri : Nihal Yormaz
İstanbul, 2013, 1. Basım
152 s.

Exit mobile version