Yaratıcı Yazarlık ve Deneysel Düşünme – Aydın Şimşek

Yazarın kurgusu dildir. Yazar bir dil edinene kadar birçok dille yazar, birçok dili dener. Gündelik dille başladığı yazma serüvenine, bilgisi arttıkça yeni derinlikler kazandırır. Dil içi tutunma, dil deneyselliklerine kadar sürer.
Yazar ideal okurun kendisidir. Dış dünyaya ve okura karşı birinci dereceden sorumluluğu yoktur yazarın. Kendine, yazının disiplinlerine, dinamiklerine karşıdır asıl sorumluluğu. Metnini oluştururken en son düşüneceği şeydir okur. Okurun yararına bir metin, ancak okur yok sayılarak kurulabilir. Genel anlamda okur ölü bir şeydir. Eleştirel okur ise metnin içindedir, yazarı sürekli sınamakta, denetlemektedir.
Yazar metnin okurdan bağımsız düşünerek ilk güçlü adımını atar. Unutmayalım ki okur anlaşılabilirliğe kodlanmıştır. Anlaşılabilirlik ise anlam katmanın en bilindik ve sıradan halkasını oluşturmaktadır.
Unutulmamalı; yazı içtenlik ve özgünlüktür. Her şeye benzeyen, hiçbir şeydir. (Arka Kapak)

?Yaratıcı Yazarlık ve Deneysel Düşünme, okunduktan sonra rafa kaldırılmayacak, hep masanın üzerinde tutulacak ve genç yazar adayları açısından, zaman zaman yeniden okunacak bir yapıt.?
Hasan Ali Toptaş (Milliyet Sanat Dergisi)

?Yaratıcı Yazarlık ve Deneysel Düşünme, eleştiri kitaplığımız için gerçek bir kazançtır. Yaratıcı Yazarlık ve Deneysel Düşünme düpedüz yaratıcı düşüncenin ürünüdür ki, pek çok hamhalat kitabın aradan sıyrılma hüneri karşısında hiç değilse birbirimizin eline alıp tutması, öğrenmek isteyenlere göstermesi gerekir.?
Semih Gümüş (Radikal Kitap)

Kitabın Künyesi
Yaratıcı Yazarlık Ve Deneysel Düşünme
Aydın Şimşek
Kanguru Yayınları
5.Basım 2012
156 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here