Yeni Dünya Düzeni Nereye? – Korkut Boratav

Yirmi yılı aşkın bir süredir dünyayı ve Türkiye’yi neoliberal rüzgârlar savurup duruyor. Çalışan, sıradan insanın zorlu mücadelelerle elde ettiği ekonomik, toplumsal, siyasal kazanımlar tehdit ediliyor, aşındırılıyor. Emperyalizm, küreselleşme adını aldı… Serbest piyasa ekonomisi ‘başka seçenek yok’ sloganıyla saygınlaştırıldı…
Dünya bir kurtlar sofrasına dönüşüyor… Emeğiyle geçinen ya teslimiyete ya da köktendinciliğe, şovenizme, anarşizme yöneliyor.
Ama devran dönecek ve insanlık, er geç, dayanışmacı birikimlerine ve sosyalizme yeniden sarılacaktır.
Bu derleme, neoliberal politikalara bunların savunucu ve uygulayıcılarına karşı bir dizi polemiktir, direnme yazısıdır.

Kitabın Künyesi
Yeni Dünya Düzeni Nereye ?
Yazar: Korkut Boratav
Yayınevi: İmge Kitabevi Yayınları
Baskı Tarihi: 2000
223 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Ekonomi, Politika
Yeni Bir Sol Atılım İçin – Haluk Yurtsever

İnsan, kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi, en az zamanda en uzak mesafeler arasında ulaşım ve iletişim köprüleri kurmayı, yapay...

Kapat