Yeni Dünya Düzeni Nereye? – Korkut Boratav

Yirmi yılı aşkın bir süredir dünyayı ve Türkiye’yi neoliberal rüzgârlar savurup duruyor. Çalışan, sıradan insanın zorlu mücadelelerle elde ettiği ekonomik, toplumsal, siyasal kazanımlar tehdit ediliyor, aşındırılıyor. Emperyalizm, küreselleşme adını aldı… Serbest piyasa ekonomisi ‘başka seçenek yok’ sloganıyla saygınlaştırıldı…
Dünya bir kurtlar sofrasına dönüşüyor… Emeğiyle geçinen ya teslimiyete ya da köktendinciliğe, şovenizme, anarşizme yöneliyor.
Ama devran dönecek ve insanlık, er geç, dayanışmacı birikimlerine ve sosyalizme yeniden sarılacaktır.
Bu derleme, neoliberal politikalara bunların savunucu ve uygulayıcılarına karşı bir dizi polemiktir, direnme yazısıdır.

Kitabın Künyesi
Yeni Dünya Düzeni Nereye ?
Yazar: Korkut Boratav
Yayınevi: İmge Kitabevi Yayınları
Baskı Tarihi: 2000
223 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir