Birina Reş / Kara Yara ? Musa Anter

Musa Anter’in 1959 yılında Harbiye Askeri Cezaevi?ndeki hücresinde yazdığı ve 1964 yılında ilk baskısı yapılan Birîna Reş (Kara Yara) adlı kitabı, Türkiye’de Kürt Tiyatrosu’nun ilk oyun metnidir.

“Aziz okurlarım
Bu eseri 1959’da İstanbul Harbiyesinde 38 No’lu hücrede tutuklu iken yazdım. Vak’anın mühim bir kısmı, kendi hayat hikayemdir. Doğuda “Kara Yara”lar çoktur. Örneğin:Trahom, verem, cüzam ve bütün bu hastalıkların anası olan fakirlik ve cehalet gibi.
Bu piyesin konusu olan “Kara Yara” hastalığı ve diğer “Kara Yara”lar hakkındaki fikir ve müşahadelerimi, piyeste bulacaksınız.”
Musa Anter
24 Ocak 1965, Suadiye

Kitabın Künyesi
Birina Reş / Kara Yara
Kürtçe – Türkçe
Musa Anter
Avesta Yayınları / Musa Anter Bütün Eserleri Dizisi
Baskı Tarihi: 1999
118 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Kürt Edebiyatı, Tiyatro oyunları
Kağnı, Ses, Esirler ? Sabahattin Ali

Eserlerinde insanın zavallılığını ve gücünü bazen masalsı ve destansı bir biçimde anlatan şiir, roman, çeviri gibi edebiyatın farklı alanlarında eserler...

Kapat