En küstah, en terbiyesiz ve en ahlaksız olan; Antinoos

Antinoos.
Eupeithes’in oğlu Antinoos şımarık, tembel, gözü doymaz, Odysseus’un malını, mülkünü vur patlasın, çal oynasın tüketmeye kararlı taliplerin başta geleni, en küstah, en terbiyesiz ve en ahlaksız olanıdır. Saldırgandır, yüksekten atarak konuşur, ona, buna çatar, asıl çekemediği kimse de amaçlarının gerçekleşmesini önleyen Telemakhos’tur. Ona karşı kurulan kumpasların, pusuların fikir babası hep Antinoos’tur: Pylos’tan dönüşünde Telemakhos’u öldürmek için pusuya yatmaya önayak olur (Od. VI, 669 vd.), bu plan gerçekleşmeyince, çok içerler ve daha kötü şeyler kurmaya başlar (XVI, 362 vd.). Penelopeia tiksinir ondan, şöyle der (XVII, 499):

İğrenirim bunlardan, dadı,

hep kötülük kurarlar,

ama Antinoos hepsinden beter,

bu adam kara ölüm cadısına benzer.

Kavgacı, sert, kaba ve zalim bir adamdır: Odysseus’un başına ilk tokmağı atan, dilenciyi galiz küfürlerle kovan odur. İros’la Odysseus’u güreştirmek ve iki dilencinin çilesinden eğlenmek fikri de ondan gelmedir. Antinoos’un tutum ve davranışı talipler arasında bile tepki ile karşılanır. Yay germe oyununu önce kabul eder, yarışmanın yapılması için önayak olur, sonra kimsenin başaramadığını görünce, bugün bayram, kutsal günde yarışma olmaz diye vazgeçirmeye çalışır, Odysseus denemek isteyince, sert sözlerle çıkıştı ona, ama Penelopeia ile Telemakhos araya girince, önleyemez yayı almasını (Od. XXI). Ölüm okunu Odysseus ilkin Antinoos’a karşı yöneltir ve bütün talipleri sıra ile öldürür. Her şey olup bittikten sonra İthake’lileri ayaklandıran, öç almaya kışkırtan Antinoos’un babası Eupeithes’tir. Ne var ki karşılarına tanrıça Athena çıkınca, İthake’liler korku ile kaçışırlar (XXIV, 421-547).

Azra Erhat,
MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ
Altıncı Basım: Ağustos 1996
Remzi Kitabevi A.Ş.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here