Fransız düşünür Pierre Bourdieu “kültürel sermaye” kavramını anlatıyor

Kültürel sermaye nedir? Toplumsal eşitsizlik yalnızca ekonomik midir, yoksa eşitsizliğin kültürel, sembolik ve sosyal veçheleri var mıdır? Ünlü Fransız düşünür Pierre Bourdieu, “kültürel sermaye” kavramını ve bu sermayenin okul başarısına etkisini anlatıyor.

Çeviri: Gülener Kırnalı

Yorum yapın

insanokur.org’u

bilgiyle tutsaklıktan özgürlüğe…
“yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek…”