Made in Turkey – Hasan Hüseyin Korkmazgil

Made In Turkey (1970), Hasan Hüseyin’in mizah öykülerini topladığı kitaplarındandır. Ozan Hasan Hüseyin, 15 şiir kitabındaki toplumcu, gerçekçi yazın anlayışını bu öykülerinde de sürdürmektedir.
Made In Turkey, 1984’ün 26 Şubat’ında yitirdiğimiz ozan Hasan Hüseyin’in, özellikle genç kuşaklara, ozanlığı kadar, mizah dalındaki gücünü de göstermektedir.

Kitabın Künyesi
Made in Turkey
Hasan Hüseyin Korkmazgil
Bilgi Yayınevi / Yeni Mizah Dizisi
Ocak 1993,
224 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Mizah
Şehre Göçen Eşek / Popüler Kültür ve Tarih – Levent Cantek

Türkiye'de popüler kültürün erken çağına, kültür endüstrisinin palazlanmasından önceki zamanlarına eğiliyor bu kitapta Levent Cantek. Geleneksel mizah öğelerinin, köklü hiciv...

Kapat