Orta Çağda Fizik Bilimleri – Edward Grant

Orta Çağlar’ın fizik biliminin tarihine giriş niteliğinde olan bu son derece yetkin çalışma, erken ortaçağ biliminin zayıflığının ve on ikinci ile on üçüncü yüzyıllarda yeniden canlanışının anlatımıyla başlıyor. Söz konusu yüzyıllar, Yunan ve Arap eserlerinden yapılan kapsamlı çevirilerin yansıttığı bilgi patlamasına tanık olunan yüzyıllardır. On ikinci yüzyılın sonunda ve sonrasında ortaçağ bilimine egemen olan içerik ve kavramları güçlüce biçimlendiren ve yönlendiren, Aristoteles’in bilim ve felsefesi olmuştu. Bunun içindir ki, okuyucu dikkatini, Aristoteles’in bilimiyle olan problem ve uyuşmazlıklar üzerinde topladığında, Orta Çağlar’ın sonlarında kaydedilen bilimsel gelişmeleri ve getirilen bilimsel açıklamaları da tanıma olanağı bulacaktır. Eserin sonuç bölümü, ortaçağın, Aristoteles fizik ve kozmolojisinden kopmadaki başarısızlığı konusunda yeni bir yorum getirmekte ve ciddi eleştirilere rağmen, bunların niçin genel olarak reddedilemediğini açıklamaktadır. Ayrıntılı ve eleştirel bir bibliyografya eseri tamamlamaktadır.

Kitabın Künyesi
Edward Grant
Orta Çağda Fizik Bilimleri
Çeviren: Aykut Göker, 1. baskı, Verso Yayınları, Ankara, Ekim 1986, VII+157 s.

İçindekiler
Bölüm I. M.S. 500 ile 100 Yılları Arasında Bilimin Durumu
Bölüm II. Başlangıcın Başlangıcı ve Çeviri Çağı, M.S. 1000-2000
Bölüm III. Orta Çağ Üniversitesi ve Aristoteles Düşüncesinin Çarpıcı Etkisi
Bölüm IV. Hareket Fiziği
Bölüm V. Yer, Gökler ve Ötesi
Bölüm VI. Sonuç
Bibliyografya Denemesi
Dizin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here