Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yılları – Emmanuil Emmanuilidis

Cihan Harbi sırasında Osmanlı Meclisi’nde Aydın mebusu olan Emmanuilidis Efendi’nin anılarını okurken, Horotius’un, “Burada anlatılan senin hikâyen” saptaması düştü yine aklıma. Evet, burada anlatılan bizim hikâyemiz. Ve hikâyenin bize anlatılmayan parçası da var burada. Burada anlatılan sadece olayların gelişimi değil, aynı zamanda Meclis-i Mebusan’dan insan manzaraları?

1919 yılında henüz bütün yaşananların anısı canlı iken, sıcağı sıcağına kaleme alınan bu kitapta, anlık değişen duygu ve tepkileri de görebiliyorsunuz. Balkan Savaşları’nda, Yunanistan’a umutla bakanlar, apansız Yunan düşmanı olabiliyorlar. Kitapta, Ermeni Soykırımı’nın, Rum Sürgünü’nün Meclis’e ilk yansımalarını da görebiliyorsunuz. Ve farklı farklı tavırları… Talat’ın Senato Başkanı Ahmet Rıza’ya Mecliste alenen hakaret edişini… İstanbul Mebusu Zohrab Efendi ve Van Mebusu Vartkes Efendi’nin, Çerkes Ahmet çetesi tarafından katledilişi haberinin Meclis’e ilk ulaştığı zamanki tepkileri… İstanbul Emniyet Müdürü Bedri Bey’in işlerini… Devlet-i Muazzama’nın değişen rol ve manevralarını; yeni oluşmuş olan ulus devletlerin çalkantılarını?

Arap kimliği taşıyanından, Ermeni, Yahudi, Dönme, Rum, Ulah kimliği taşıyanlara Meclis’teki duruşlar, birbirleri ile olan ilişkileri, tepkileri. Bu arada Kürt ya da Süryani vb. kimliklerin hâlâ çok gerilerde kaldığını.

Burada muhteşem bir çöküşün hikâyesini okuyacaksınız.

-Ragıp Zarakolu-
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yılları
Emmanuil Emmanuilidis
Belge Yayınları / Türkiye İncelemeleri Dizisi
Yayına Hazırlayan : Sait Çetinoğlu
Çeviri : Niko Çanakçıoğlu
İstanbul, 2014
512 s.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here