Sağlıklı Toplum – Erich Fromm

Düşünür ve ruhbilimci Erich Fromm, bu yapıtında insanın doğal yapısından hareket ederek, bugüne dek insanoğlunun tüm gereksinmelerine yanıt verebilen sağlıklı bir toplum biçimi yaratıp yaratamadığımızı araştırıyor. Günümüz toplumlarında insanlar mutluluk içinde mi yaşamaktadırlar? Kendilerini tümüyle geliştirebilmekte, doğallıklarını hiç yitirmeden bütün isteklerini yerine getirebilmekte, özgürlük içinde sevebilmekte midirler? Yoksa tüm sevme yetilerini yitirmiş, doğal gelişmelerini baskı altına almış, içinde çıkılmaz bir huzursuzluğun pençesinde kıvranarak, paramparça olmuş kişilikleriye tam bir yabancılaşma içinde mi yaşamaktadırlar?
Dr. Fromm, bu soruları enine boyuna irdeleyerek toplumbilimin ve ruhbilimin ışığı altında incelemektedir. Sonunda da insanların her yönüyle gelişebildikleri, mutluluk içinde yaşayabildikleri, kendi ürettikleri nesnelere yabancılaşmadıkları ve doyum içinde birlikte yaşayabildikleri sağlıklı toplumları henüz kuramadığımız sonucuna vararak, bu konuda neler yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Kitabın Künyesi
Sağlıklı Toplum
Orjinal isim: The Sane Society
Erich Fromm
Çevirenler: Yurdanur Salman, Zeynep Tanrısever
Payel Yayınları / Fromm Kitaplığı Dizisi
Basım Tarihi : 06 – 1996
Sayfa Sayısı : 338

Yorum yapın

Daha fazla Psikoloji
Sevginin ve Şiddetin Kaynağı – Erich Fromm

Yaşam yaratmak, güçsüz insanda bulunmayan birtakım nitelikleri gerektirir. Yaşamı yoketmekse yalnızca bir tek niteliği -şiddete başvurmayı- gerektirir. Güçsüz insan, tabancası,...

Kapat