Yılmaz Güney / Bir Çirkin Kral – Turhan Feyizoğlu

Elinizdeki kitap bugüne kadar Yılmaz Güney hakkında yayımlanmış en kapsamlı kitaptır. “Çirkin Kral”ı yalnız sanatçı kimliğiyle değil, devrimci, yurtsever, entelektüel ve mücadeleci yanıyla da görürüz. Yaşadığı dönemde, kendi direnme yöntemlerini geliştirip bu uğurda yasaklara ve baskıcı zihniyete karşı mücadele etmiş, bunun bedelini de yüreklice ödemiştir.

“Hey gidi günler hey! Hepinize selam. Hiçbirinizi unutmadım. Ölünceye kadar da unutmayacağım.” sözleriyle selamlıyor bizleri. Bizde seni unutmayacak, unutturmayacağız.
-Editör-

“Turhan Feyizoğlu adını hızla geçmemek gerek. Bir kasırga gibi yoğun geçmiş bir dönemi, bu kadar çok yönlü ve kapsamlı bir üstbilinç ve çalışkanlıkla, bu kadar genç bir adamın kalıcı bir araştırmalar dizisine dönüştürmüş olması, dünyada bile ender rastlanan bir olaydır.”
-Bedri Baykam,
68’li Yıllar/Eylemciler, İmge Yayınları, Ankara, 1998-

“Bir Çirkin Kral -Yılmaz Güney.
Bugüne değin onlarca Yılmaz Güney kitabı okumuştum. Okumuştum mesleki kaygılarla, sinema, edebiyat sevgisiyle, hayranlığımdan ötürü… Turhan Feyizoğlu’nun çalışması, görünen o ki, içlerinde en kapsamlı olanı… Yalnızca kaynakçanın 67 sayfa tuttuğunu söylemem delili sayılır, sanırım, abartıya kaçmadığımın. Feyizoğlu, daha önceki kitaplarında yaptığı gibi, kaynak metinlerden bol bol alıntılar yaparak ilerlemiş, böyle kotarmış kitabı, neredeyse… Pek az yerde söz alma gereği duymuş. Pek az yerde, genel kabul görmüş görüşlerin dışına çıkma/ taşma çabasına girmiş. Bilinçli bir geri çekilme, sanki… Bir alçakgönüllülük…”
-Murat Batmankaya,
Radikal Kitap Eki, 17 Ekim 2003, sayı:130-
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Yılmaz Güney – Bir Çirkin Kral
Turhan Feyizoğlu
Tekin Yayınevi / Anı – Biyografi Dizisi
İstanbul, 2014
600 s.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here