Çeviride Kaliteye Ekonomik Fiyatlarla Ulaşmak İçin Uluay Çeviri’yi Tercih Edin

 

Hukuki çeviri ve tıp çevirisi özel uzmanlık gerektiren çeviri türleri arasında ilk sırada gelir. Bunun en önemli nedeni bu çeviri türlerini oluşturan belgelerin konusudur. Hukuk ve tıp çevirilerinin hatalı bir şekilde yapılması çok ciddi sorunlara hatta yasal yaptırımlara neden olabileceği için bu alanda uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerle çalışmaya özen gösterilmelidir. Uluay Çeviri tıp çevirisi ve hukuki çeviri ihtiyaçlarında başvurabileceğiniz ilk adrestir. Deneyimli ve donanımlı çevirmenlerden oluşan çevirmen kadrosu sayesinde Uluay Çeviri hızlı, güvenilir, kaliteli üstelik uygun fiyatlı çeviri hizmeti sunarak çeviri sektörünün hizmet standartlarını yükseltmektedir.

 

Hukuki çeviri, hukuki nitelik taşıyan belgelerin çevirisini gerçekleştiren çeviri türüdür. Hukuki çeviri hizmetleri kapsamında ilk yapılması gereken çevirisi yapılacak belgenin detaylı bir şekilde incelenmesidir. Şirket anlaşmaları, uygunluk belgeleri, bayilik sözleşmeleri, mahkeme kararları, kira sözleşmesi, ibranameler, AB mevzuatı, tüzükler, istinabe yazışmaları, yabancı mevzuatlar, yargıtay kararları, üretim ve serbest satış sertifikası tercümeleri, vakıf senedi, mahkeme belgeleri, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, distribütörlük belgeleri, patent başvuruları, sulh, temsilcilik, lisans, şirket ana sözleşmeleri, lisans çevirileri, yasal sözleşmeler, hukuki makaleler, adli sicil kayıtları, vekaletnameleri, karar şerhleri ve diğer pek çok belge hukuki çeviri hizmetlerinin konusunu oluşturur.

 

Hukuki Çevirinin Başarısı Çevirmenin Uzmanlığı ve Deneyimi İle İlişkili

 

Konusundan bağımsız olarak, taraf olan kişi ya da kurumların ortak iradelerinin bir metin üzerinde bir araya getirilmesi amacıyla oluşturulan belgeler hukuki çeviri kapsamında kaynak dilden hedef dile aktarılır. Kendi diline sahip bir çeviri alanı olan hukuki çeviride kendine özgü bir dil, iletişim şekli ve anlatım biçimi kullanılır. Bu nedenle bir çevirmenin Türkçe’ye hakim olması Türk hukuk diline de hakim olduğu şeklinde yorumlanamaz.

 

Hukuki çeviri hizmetlerinde güvenilirlik çok önemlidir. Yapılan çeviriye güvenilmezse ya da çok küçük de olsa bir çeviri hatasıyla karşılaşılırsa, iş anlaşmaları bozulabilir ve yasal sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Hukuki çeviri bu nedenle yasal açıdan sorumluluğun üst noktada olduğu özel çeviri türlerinden biridir, ana dilde tercüman seçilmesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra hukuki çeviriyi yapacak çevirmen hukuk eğitimi almış ve mümkünse uzmanlık dalına göre seçilmiş olmalıdır. Bu sayede kaliteli hukuki çevirilere erişilebilir.

 

Hukuki çeviri sırasında çevirmen yoruma yer vermemeli, kaynak dilden hedef dile çeviri yaparken mesajda herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Kullanılacak olan kelimeler ile söz öbekleri mutlaka hukuki terminoloji içinden seçilerek doğru anlamlar sunacak şekilde yerleştirilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için hukuki çeviriyi yapacak çevirmenin ülkeler arası hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olması önemli bir kriter olarak kabul edilir. Ülkelerin hukuk sistemlerindeki farklılıklardan dolayı kaynak ve hedef diller arasındaki hukuki kavramların örtüşmemesi sık rastlanan bir durumdur. Çevirmen böyle sorunlarla karşılaştığında gerekli araştırmaları yapmalıdır.

 

Tüm bu etkenler değerlendirildiğinde hukuki çeviri hizmetlerinin önemli ölçüde deneyim ve birikim gerektirdiği söylenebilir. Çeviri adalet ilkeleri gözetilerek tamamen tarafsız bir şekilde yapılmalıdır. Çevirmen hukuki çevirilerde kati cümleler kurmalı, yakın anlamlı cümleler kullanmamalı, çevirideki cümlelerden her biri açık ve anlaşılır olmalı, gerekli durumlarda yasal argümanlar kullanmaya özen gösterilmelidir.

 

Tıp Çevirisinde Kaliteye Dikkat!

 

Tıp alanına ve sağlık sektörüne ilişkin olarak yayımlanan rapor, makale, belge ve araştırmaların kaynak dilden hedef dile tercümesi tıp çevirisi hizmetleri kapsamında gerçekleştirilir. Son derece kapsamlı bir çeviri türü olan tıp çevirisinin farklı uzmanlık alanları vardır. Tıp çevirisi, tıbbi terminoloji içermesi ve kendine özgü bir üslubu olması nedeniyle teknik çeviri türleri arasında sayılabilir. Muayene ve hastane raporları, klinik araştırma metinleri, medikal cihazlara ve ürünlere ilişkin belgeler, ilaç prospektüsleri, medikal araştırmalar ve metinler, ruhsat çevirileri, tıbbi farmakoloji ve eczacılık metinleri tıp çeviri hizmetlerinin konusunu oluşturan belge ve metinler arasında sıralanabilir.

 

Gerek tıbbi dokümantasyonlar gerek medikal içerikler doğrudan insan sağlığını ilgilendiren konularda olduklarından çok katı düzenlemelere tabidirler. Bu kapsamda tıbbi metinlerin ve belgelerin çevirisinin önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak, eksiksiz ve hatasız bir şekilde yapılması gerekir. Tıp çevirisinde üst düzey kalite sağlanması için çeviri alanında uzman, çeviri konusu alanın terminolojisine hakim, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerden hizmet alınmalıdır.

 

Unutulmaması gereken diğer bir nokta; tıp çevirisi sürecinin yalnızca çeviriden meydana gelmediği, yapılan çevirinin kontrol edilmesi, düzeltilmesi ve doğru terminolojinin tutarlı kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi gibi adımları da içerdiğidir.

 

Tıp çevirisi hizmetleri tıbbi makalelerden klinik araştırmalara hatta medikal ekipmanlara ilişkin belgelerin çevirisine kadar geniş bir alandaki sözlü ve yazılı çevirileri kapsar. Doğru, kaliteli ve güvenilir çeviri hizmetleri almak için çevirmen ve çeviri bürosu, tıp çevirisi hizmetlerinde deneyimli ve uzman olmalıdır. Tıp çevirisi hizmetleri kapsamında en küçük bir hata yapılsa dahi geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi riskler ortaya çıkabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı tıp çevirisi zorluk derecesi en yüksek çeviri türleri arasında ilk sırada gelir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here